Om den nordiske kultursatsning Nordic Bridges

Harbourfront Centre i Toronto
Photographer
Mike Lee
Den et år lange kultursatsning Nordic Bridges er et af det nordiske samarbejdes mest ambitiøse internationale initiativer til dato. Den bygger bro mellem kunstnere, tænkere og innovatører fra Norden – Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, Færøerne, Grønland og Åland – og programpartnere og fagfolk fra hele Canada. 

Fra januar til december 2022 fungerer satsningen som udstillingsvindue for moderne nordisk kunst og kultur inden for en bred vifte af områder såsom dans, teater, cirkus og musik, visuel og digital kunst, håndværkskunst og design, litteratur, film og gastronomi. 

Harbourfront Centre, som er en moderne, international, tværfaglig kunst- og kulturinstitution i Toronto, står ved roret og fungerer som kurator for Nordic Bridges. Sammen med over 20 programpartnere fra hele landet har man baseret udvælgelsen på fire hjørnesten: kunstnerisk innovation, tilgængelighed og inklusion, urbefolkningens perspektiver samt resiliens og bæredygtighed.   

”I mere end to år har vi arbejdet med flere hundrede nordiske og canadiske kunstnere for at blive klar til Nordic Bridges, og vi glæder os sådan til at præsentere deres værker fra kyst til kyst i hele 2022,” siger Iris Nemani, som er Chief Programming Officer på Harbourfront Centre. 

 

Kunstnere fra alle de nordiske lande

Nordiske kunstnere og interessenter fra samtlige nordiske lande samarbejder og optræder side om side med canadiske kunstnere på festivaler, kunstinstitutioner og museer i Canada og på rejsende fod i landet, og flere events skal på turne i både Canada og Norden.   

Satsningen samarbejder blandt andet med Toronto International Film Festival, BreakOut West og National Arts Centre, som skal være med til at øge det lokale engagement i og kendskab til nordisk kunst og kultur – fra Toronto til Calgary, Montreal, Winnipeg, Whitehorse og endnu længere ud i verden.  

Nordic Bridges omfatter også sideprogrammer såsom Nordic-Canadian Fellowship in Environmental Journalism, som fokuserer på at give unge journalister in spe i alderen 18-25 år mulighed for at lære, rejse og fordybe sig i nogle af de største trusler, som miljøet står over for i dag.   

Canada som vært

Valget af Canada som destination for en nordisk kultursatsning blev truffet af Nordisk Ministerråd for Kultur i 2019 efter en ansøgningsrunde. Harbourfront Centre i Canada løb med sejren takket være deres fokus på kunstnerisk innovation og minimering af miljøaftryk og ved at vise, hvordan kunst og kultur kan fungere som integrerede byggesten i samfundet. 

Derudover havde det stærke samarbejde mellem Harbourfront Centre og de nordiske ambassader i Ottawa afgørende betydning for at sikre Canada rollen som vært for den nordiske kultursatsning.  

Nordic Bridges skaber dialog mellem Canada og Norden om kulturens rolle i forhold til at skabe og fremme bæredygtige samfund. Erfaringsudveksling og kontaktflader som disse er derfor ikke bare betydningsfulde for kultursektoren, men kan også føre til, at der opstår andre bånd mellem Norden og resten af verden til gavn for både de nordiske landes image og udvekslingen af vigtige strømninger mellem Norden og Canada. De nordiske kulturministre har som mål at øge dette potentiale ved hjælp af kulturinitiativer. 


”Vi glæder os til dette vigtige år med nordisk kunst og kultur – et år, hvor Canada og Norden vil mødes og udveksle kunst og kultur, viden og idéer,” udtaler Norges kultur- og ligestillingsminister Anette Trettebergstuen, som desuden er formand for Nordisk Ministerråd for Kultur i 2022. ”Dette er en unik mulighed for at skabe øget opmærksomhed om kunstens og kulturens betydning i samfundet og menneskers hverdag.”
 

Ringe på vandet og dokumenterede resultater

Nordic Bridges er den tredje store satsning i nyere tid og følger i fodsporene på Nordic Cool på Kennedy Center i Washington D.C. i 2013 og Nordic Matters på Southbank Centre i London i 2017. Alle tre satsninger har fået økonomiske midler i form af tilskud fra Nordisk Ministerråd for Kultur og har søgt om yderligere finansiering fra både nationale, andre nordiske og private sponsorer. 

De nordiske kulturministre søsætter projekter uden for Norden med det mål at skabe større interaktion mellem de nordiske kultursektorer og resten af verden, fremme profileringen af de nordiske kultursektorer i udlandet og skabe merværdi for deltagere og kunstnere og dermed også markedsføre Norden som en kreativ region. 

Indholdet i kultursatsningen skal være af høj kunstnerisk kvalitet og kulturel værdi. Der skal være en gensidig efterspørgsel efter og interesse i en nordisk kultursatsning på den valgte destination, og satsningen skal fremme en kulturel dialog mellem fremstående og kompetente lokale partnere på begge sider.