Om det Nordiske samarbejde om Arktis

Miljø, forskning og urfolk får støtte fra det Arktiske samarbeidsprogrammet
Photographer
Nikolaj Bock/Norden.org
En stor del af de nordiske land- og havområder ligger i den arktiske region. Norden er derfor stærkt engageret i spørgsmål der vedrører dette unikke og barske, men også sårbare område. De nordiske lande samarbejder om at forbedre levevilkårene for befolkningerne i de nordlige områder og at understøtte den arktiske befolknings sociale og kulturelle udvikling. I Norden arbejder vi også for at bevare den følsomme og særprægede arktiske natur. Vi vil sikre at regionens resurser bliver udnyttet på en bæredygtig måde og bevare den biologiske mangfoldighed.

Det nordiske samarbejde har belyst de sociale levevilkår i Arktis, spørgsmål om ligestilling og de nordlige områders økonomi. Samarbejdet har skabt øget viden om miljøgifter, tungmetaller og klimaændringer i Arktis. Nordisk støtte til det Arktiske Universitet har forbedret lokalbefolkningernes mulighed for uddannelse. Desuden har det nordiske samarbejde støttet rensdyrhold. Nordisk Ministerråd bygger på åbenhed og samarbejde, og derfor er en stor pulje af midler åben for støtte. Årligt modtager en lang række nordiske organisationer og foreninger støtte til det arktiske samarbejde.

Institutioner

Det nordiske samarbejde i Arktis foregår både på parlamentarisk niveau og gennem regeringssamarbejdet. De nordiske parlamentarikere drøfter arktiske spørgsmål i Nordisk Råd, og herudover foregår det parlamentariske samarbejde om Arktis og Barentsregionen gennem den permanente arktiske parlamentarikerkomite (SCPAR). Den arrangerer blandt andet arktiske parlamentarikerkonferencer hvert andet år. Komiteens medlemmer er parlamentarikere fra syv arktiske lande og fra Europaparlamentet. Regeringssamarbejdet foregår gennem Nordisk Ministerråd, Arktisk Råd og i samarbejde med EU.

Samarbejdsprogrammet

Nordisk Ministerråds arktiske samarbejdsprogram danner rammen om projekterne og aktiviteterne i Arktis. Det nordiske samarbejde er bredt og favner områder som miljø, sundhed, energiforsyning, kultur, uddannelse, it, forskning og erhvervsfremme. Nordisk Ministerråd bruger desuden det arktiske samarbejdsprogram i samarbejdet med landene i Arktisk Råd, EU og i forhold til arbejdet i Barentsrådet. 

Nordisk Ministerråd har særskilte programmer, strategier og indsatser vedrørende det arktiske område. Det overordnede koordineringsansvar ligger hos ministrene for nordisk samarbejde. Ministerrådet har en arktisk-sagkyndig komite som rådgiver ved udformningen, gennemførelsen og opfølgningen af Ministerrådets arktiske aktiviteter. Der gennemføres desuden en lang række arktiske aktiviteter og initiativer gennem de respektive fagministerråd i Nordisk Ministerråd.