Om det nordiske samarbejde om digitalisering

Unge kvinder med telefoner
Fotograf
Benjamin Suomela / Norden.org
Visionen om at Norden og Baltikum skal være verdens mest integrerede region fungerer som ledestjerne for ministerrådets arbejde.

Et digitalt indre marked i Norden og Baltikum, et fordybet digitalt samarbejde og udvikling af en sammenhængende digital infrastruktur for borgere, virksomheder og myndigheder i regionen er målet for Nordisk Ministerråd for Digitalisering (MR-DIGITAL).

De nordiske og baltiske lande er nogle af de mest digitaliserede og innovative i verden, men for at kunne indfri det potentiale, som disse forudsætninger giver, skal regionen integreres yderligere, og innovationen skal fremmes. MR-DIGITAL arbejder på at finde multinationale løsninger på de problemer, som medborgere og virksomheder i alle medlemslandene oplever, fremme innovative teknologier og gøre det lettere for iværksættere at skabe nye tjenester til individer og virksomheder i hele regionen. På den måde skaber man forudsætninger for, at det store potentiale kan blive indfriet.

Nordisk Ministerråd for Digitalisering (MR-DIGITAL) består af ministre og repræsentanter fra de nordiske og baltiske lande og arbejder for at fremme digitaliseringen i og mellem landene i regionen. Etableringen af et digitalt indre marked i Norden og Baltikum er ét prioriteret område, fremme af innovative digitale løsninger et andet.

Digitalisering er et tværsektorielt område, som spænder over flere forskellige ministerråd i det nordiske samarbejde. Arbejdet for digitalisering tager udgangspunkt i den ministerdeklaration, der blev udarbejdet på Digital North-konferencen i Oslo den 25. april 2017.

For at fremme arbejdet med digitalisering og koordinere indsatsen for opfølgning på deklarationens mål blev der også etableret et såkaldt ad hoc-ministerråd for digitalisering (MR-DIGITAL) for perioden 2017-2020, som står for koordineringen af ministre og repræsentanter fra de nordiske lande samt Estland, Letland og Litauen. Dette ministerråd tager sig af digitaliseringsrelaterede anliggender, og målet er at fremme udviklingen på tre områder:

  1. Grænseoverskridende digitale tjenester (Cross-border digital services)
  2. Digital innovation målrettet til virksomheder (Digital innovation)
  3. Etablering af EU’s digitale indre marked (Completion of the EU digital single market)

For at fremme disse områder iværksætter MR-DIGITAL og medlemslandene en række projekter, der varetages af de enkelte lande, men koordineres og styres centralt via MR-DIGITALs organisation. Læs mere om de prioriterede digitaliseringsindsatser her:

Nordisk Ministerråds handlingsplan for Vision 2030

Handlingsplanen beskriver, hvordan Nordisk Ministerråd skal arbejde for at nå visionens mål gennem en række initiativer, som er knyttet til visionens strategiske prioriteringer: Et grønt Norden, Et konkurrencedygtigt Norden og Et socialt bæredygtigt Norden. Der er 12 mål knyttet til de strategiske prioriteringer. De strategiske prioriteringer og målene skal fungere som rettesnor for al virksomhed i Nordisk Ministerråd i de kommende fire år. Handlingsplanen er opdelt i 12 dele, som er knyttet til de 12 mål.