Om Foreningen Norden og Foreningerne Nordens Forbund

Foreningerne Norden er partipolitisk uafhængige organisationer der arbejder for at styrke det nordiske samarbejde, for åbne grænser i Norden og for at videreudvikle det nordiske kulturfællesskab. Foreningerne samarbejder via Foreningerne Nordens forbund.

Foreningen Norden blev dannet i Danmark, Norge og Sverige 1919, på Island 1922 og i Finland 1924. I 1951 blev Foreningen Norden på Færøerne stiftet, i 1979 på Åland og i 1991 på Grønland.

Foreningen Norden arbejder for at styrke det nordiske samarbejde, for åbne grænser i Norden og for at videreudvikle det nordiske kulturfællesskab. Foreningen Norden kæmper for at øge befolkningens interesse for et velfungerende samarbejde i Norden. Det sker ved at sprede kundskab om sprog, kultur og samfundsforhold i de nordiske lande samt arbejde for at skabe netværk mellem individer, familier, skoler, foreninger, kommuner og virksomheder.

En anden vigtig opgave er at stå i nær kontakt med beslutningstagere og myndigheder samt at virke som initiativtagere i nordiske spørgsmål. En af de største udfordringer i dag er at afskaffe de tilbageværende grænsehindringer i Norden.

Foreningerne Nordens Forbund

Foreningerne Nordens Forbund er et samarbejdsorgan for de nationale Norden-foreninger samt Foreningerne Nordens Ungdomsforbund (FNUF).

Forbundet samarbejder også med Eesti Põhjala Ühing (Foreningen Norden i Estland) og Biedrība Norden Latvija (Foreningen Norden i Letland) og Norden foreningen i Petrozavodsk.

Forbundets hovedopgave er at samordne de nationale foreningers fælles interesser i arbejdet med at styrke det folkelige, nordiske samarbejde på alle niveauer. Forbundets principprogram bygger på de prioriteringer, som Norden-foreningerne har gjort for sit nationale arbejde.

Det er FNF´s mål at sprede kendskabet til de andre nordiske landes sprog, kultur, historie og samfundsliv. FNF tager initiativer til at skabe et øget folkeligt samarbejde indenfor Norden og Europa og i et større internationalt perspektiv. Blandt FNFs projekter som bidrager til at opnå dette mål, kan der nævnes Nordjob, Nordisk litteraturuge og Norden i Skolen.

Kontakt