Om Nordisk Ministerråd for Digitalisering (MR-DIGITAL)

MR-DIGITAL etableres som et ad hoc ministerråd for en 4-årig periode 2017-2020 og skal fremme en sammenhængende og integreret digital region til gavn for borgere, virksomheder og offentlige forvaltninger i Norden

Mål

Et centralt grundlag for samarbejdet om digitalisering bliver den fælles erklæring, som de nordiske og baltiske ministre vedtog på ministermødet på Digital North. I erklæringen udtrykkes et ønske om at styrke det digitale samarbejde i regionen og benytte sin førerposition til at gå forrest i realiseringen af det digitale indre marked og i udviklingen af en sammenhængende digital infrastruktur i regionen til gavn for borgere, virksomheder og offentlige forvaltninger I samarbejde med relevante ministerråd får MR-DIGITAL ansvar for at følge op på indsatserne under ministererklæringens 3 delmål:

  1. At styrke de nordiske og baltiske landes digitale omstillingsevne, blandt andet ved at skabe en integreret region for tværnationale digitale services i den offentlige sektor
  2. At styrke konkurrencedygtigheden for regionens virksomheder gennem digitalisering
  3. At samarbejde om at implementere målene under Digital Single Market i den nordisk-baltiske region med særlig fokus på at fremme udviklingen af grænseløse digitale tjenester.

[Læs erklæringen] 

Organisering

Ministerrådet forventes at mødes 1-2 gang per år. Formandskabet er vært og leder møderne.  De baltiske lande vil så vidt muligt blive inviteret med i samarbejdet som deltager i møderne og som partner i fælles projekter.

I tilknytning til MR-DIGITAL nedsættes ét nationalt kontaktpunkt i form af en højtstående repræsentant fra embedsværket, der skal sikre fremdrift i arbejdet med at realisere målene i ministererklæringen.