Om nordisk netværk for voksnes læring (NVL)

Norden er en vidensregion med et stort potentiale for udvikling af menneskelige ressourcer.

Samarbejdet i Norden er baseret på fælles værdier, en fælles kultur og historie og ikke mindst på et fælles syn på demokrati og uddannelse. Voksnes læring er et prioriteret område inden for det nordiske samarbejde. 
Nordisk Netværk for Voksnes Læring (NVL) udgør i samspil med delprogrammet Nordplus Voksen MR-U’s indsats inden for politikområdet voksnes læring.

NVL’s hovedopgaver er bl.a. at fremme udvikling og implementering af strategier for livslang læring og kompetenceudvikling, bidrage til personlig udvikling og demokratisk deltagelse, fremme samspillet med Nordplus Voksen rammeprogrammet samt at informere struktureret og strategisk om erfaringer og resultater fra det nordiske samarbejde og skabe synergi i forhold til det internationale, herunder især det europæiske, samarbejde om voksnes læring.

Arbejdet er organiseret via en række netværk og arbejdsgrupper, der ud over at have national forankring også inddrager både civilsamfundet og erhvervslivet.


NVL skal 

  • fremme udvikling og implementering af strategier for livslang læring og kompetenceudvikling inden for forskellige områder af voksnes læring i de nordiske lande
  • bidrage til udvikling af de nordiske uddannelsessystemer gennem en fortsat styrket policy-dialog med MR-U/EK-U og beslutningstagere samt samarbejde med de skiftende formandskaber for Nordisk Ministerråd 
  • bidrage til personlig udvikling og demokratisk deltagelse gennem forskellige former for voksnes læring
  • sammen med Nordplus fremme dialogen og samspillet med Nordplus Voksen rammeprogrammet 
  • fremme samspillet med civilsamfundet og erhvervslivet, herunder folkeoplysningen
  • informere struktureret og strategisk om erfaringer og resultater af det nordiske samarbejde om voksnes læring på nordisk plan og på internationalt plan, herunder især på europæisk plan.
Contact information