Om Nordisk Turismearbejdsgruppe

Arbejdsgruppen har til opgave at styrke de nordiske landes turismesamarbejde og føre tilsyn med implementeringen af den nordiske turismeplan 2019-2023. Derudover har gruppen til opgave at udveksle information og udvikle projekter i tråd med turismeplanens målsætninger og Vision 2030.

På ministermødet i Reykjavík den 27. juni 2019 vedtog de nordiske erhvervsministre (under MR-VÆKST) den nordiske turismeplan 2019-2023:

Hensigten med planen er at styrke det nordiske turismesamarbejde i regi af Nordisk Ministerråd for Bæredygtig Vækst (MR-VÆKST) med det formål at muliggøre og sikre bæredygtig vækst i regionens turistsektor. Planen understøtter de nationale turismestrategier og -politikker gennem implementering af aktiviteter med tilknytning til planens målsætninger og en mere systematisk tilgang til de nationale og regionale udfordringer.

Planens strategisk prioriterede områder er følgende:

 • Konkurrencedygtigt Norden: Rammevilkår, udvikling af turismepolitik, statistik mm.
 • Innovativt og smart Norden: Innovation, digitalisering, forretningsudvikling blandt andet med fokus på SMV´er og mikro-virksomheder
 • Bæredygtigt Norden: Turismens effekt, blandt andet på miljø, regioner og økonomi. Metoder for at måle effekter mm. 
 • Attraktivt Norden: Markedsføring med fokus på fjernmarkeder mm.

Sammen med selve planen blev den nordiske turismearbejdsgruppe etableret for at styrke koordineringen de nordiske landes turismearbejde. Turismegruppen fik i denne forbindelse mandat til at føre tilsyn med implementeringen af den nordiske turismeplan 2019-2023 og har derudover til opgave at udveksle information og udvikle projekter i tråd med turismeplanens målsætninger og Vision 2030. Projekter udvikles løbende og for yderligere information om disse kan Nordisk Ministerråds Sekretariat eller landenes medlemmer i turismegruppen kontaktes. 
 

Projekter

 • Nordic Tourism Statistics Dashboard (projektledelse: Finland)
 • Measuring regional tourism and tourism’s environmental impact in the Nordics (projektledelse: Sverige)
 • Communication activities – increasing the visibility of Nordic collaboration in tourism under Nordic Council of Ministers (alle lande)
 • Travel Tech Network (projektledelse: Nordic Innovation)
 • X-Nordic Travel Contest (projektledelse: Nordic Innovation)
 • Sustainable Tourism in the Nordic Harbor towns (projektledelse: Green Innovation Group)
 • Sustainable Tourism in the North, Clean Energy (projektledelse: Island)
 • NorReg - A Nordic Model for Regenerative Tourism (projektledelse: Island)
 • Exploring domestic tourism in Nordics (projektledelse: Finland)
 • Reboot Nordic Tourism through sustainable product development and marketing in the U.S. and China (projektledelse: Danmark)
 • Local food in tourism (projektledelse: Island)
 • Cultural Tourism - a way into more competitive and all-season destinations (projektledelse: Norge)