Om sekretariatet

Nordisk Råds sekretariat forbereder og følger op på de spørgsmål som behandles i Præsidiet, de forskellige udvalg og andre organer.

Nordisk Råds sekretariat ligger i København sammen med Nordisk Ministerråds sekretariat.

Sekretariatet forbereder og følger op på de spørgsmål som behandles i Nordisk Råds ledelsesorgan, Præsidiet, og i de forskellige fagudvalg.

Dette sker i samråd med partigruppernes og de nationale delegationers sekretariater.

Sekretariatet forbereder og organiserer i fællesskab med værtslandets delegationssekretariat Nordisk Råds sessioner. Andre møder i løbet af året forberedes af værtslandets sekretariat i samråd med Nordisk Råds sekretariat.

Reglerne for arbejdet i sekretariatet fastsættes af Præsidiet som rent formelt også ansætter personalet på sekretariatet.

Det daglige arbejde i sekretariatet ledes af en rådsdirektør som får hjælp af omkring 15 medarbejdere fra de nordiske lande og Færøerne, Grønland og Åland.Rådsdirektøren har ansvaret for arbejdet i Præsidiet og assisteres af et par medarbejdere.

Hvert udvalg har to medarbejdere tilknyttet med ansvar for forberedelse, gennemførelse og opfølgning af udvalgets arbejdet.

Nordisk Råd deler kommunikationsafdeling med Nordisk Ministerråd samt Ministerrådets afdeling for HR, Administration og Jura (HRAJ) har ansvaret for personalepleje, økonomispørgsmål og kontorservice ved Nordisk Råds sekretariat.

Kontakt