Om støtte fra Nordisk Ministerråd

Det vigtigste kriterium, for at du kan få bevilget midler fra Nordisk Ministerråd, er at projektet er til gavn for de nordiske lande, Færøerne, Grønland og Åland. Projektet skal give nordisk nytte og være forankret i den strategiske styring. De fleste projekter gennemføres af forvaltningsorganer.

Hvert år gennemføres flere hundrede projekter inden for rammerne af Nordisk Ministerråd. Størstedelen af projekterne gennemføres af såkaldte forvaltningsorganer. Det primært statslige institutioner og organisationer rundt om i Norden, som administrerer projekter eller programmer på opdrag af Nordisk Ministerråd. Inden for enkelte områder finansieres projekter også direkte fra Nordisk Ministerråd gennem ansøgningsrunder.

Her finder du aktuelle indkaldelser af ansøgninger:

Vilkår

Herunder finder du de generelle vilkår, for at et projekt kan få støtte fra Nordisk Ministerråd. Der kan formuleres yderligere regler og krav af de forskellige ministerråd.

Nordisk Ministerråds strategiske platform

Visionen for det nordiske samarbejde frem til 2030 er, at Norden skal være verdens mest bæredygtige og integrerede region.

 

- Et konkurrencedygtigt Norden. Sammen vil vi fremme grøn vækst Norden baseret på viden, innovation, mobilitet og digital integration.

- Et grønt Norden. Sammen vil vi fremme en grøn omstilling af vores samfund og arbejde for CO2-neutralitet og en bæredygtig, cirkulær og biobaseret økonomi.

- Et socialt bæredygtigt Norden. Sammen vil vi fremme en inkluderende, ligestillet og samlet region med fælles værdier, et stærkt kulturliv og en stærk velfærd.

 

I de enkelte ministerråd formuleres planer, strategier og programmer, som udtrykker den politiske vilje. Desuden findes der tre tværsektorielle strategier for bæredygtighed, ligestilling samt børn og unge. I forbindelse med formandskabet disponerer formandskabslandet over det såkaldte prioriteringsbudget. Det er derfor naturligt, at projekter, som finansieres med nordiske midler, har en forbindelse til ministerrådets vision, samarbejdsprogram, formandskabsprogram samt de tværsektorielle strategier.

Tre nordiske lande

Det vigtigste kriterium for et nordisk projekt er, at projektet skal gavne Norden, uanset hvem der administrerer eller gennemfører projektet. Derfor skal hvert projekt inkludere mindst tre af de nordiske lande, Færøerne, Grønland og Åland. Projektet kan også inkludere mindst to af de nordiske lande, Grønland, Åland og Færøerne samt et ikke-nordisk land.

 

Nordisk nytte

Den fællesnordiske nytte skal prioriteres i de projekter, som finansieres ved hjælp af det nordiske budget. Udgangspunktet for al nordisk virksomhed skal være, at den skal opfylde et eller flere af følgende kriterier:

– Den skal omfatte virksomhed, som ellers skulle ske i nationalt regi, men hvor der kan opnås tydelige positive effekter via fælles nordiske løsninger.

– Den skal manifestere og udvikle den nordiske samhørighed.

– Den skal øge den nordiske kompetence og konkurrencekraft.

– Den skal styrke den nordiske indflydelse internationalt.

Projektproces

Vores projektproces er opdelt i tre faser.

Opstart

For at få projektmidler fra de nordiske ministerråd skal du udfylde vores projektbeskrivelse og redegøre for dit budget.

Skandinaviske dokumenter

Engelske dokumenter

Når det gælder flere sammenhængende projekter med en fælles målsætning, kan det være aktuelt med et program.

Status

Det forventes, at du afleverer statusrapporter under projektet.

Du rapporterer via projektportalen, se afsnittet "Håndtering af projekter" herunder.

Afslutning

Når dit projekt er afsluttet, forventes det, at du afleverer en slutrapport.

Du rapporterer via projektportalen, se afsnittet "Håndtering af projekter" herunder.

Skandinaviske dokumenter

Engelske dokumenter

Årsregnskab – for organisationer på rammeaftale

Organisationer, som har en rammeaftale med Nordisk Ministerråd, skal aflevere en årsrapport. Den ansvarlige for projektet på NMRS kontakter organisationen med instruktioner inden årsskiftet.

Publikationer

Skal projektet udgive en nordisk rapport eller publikation? I så fald har Nordisk Ministerråd en publiceringsstrategi samt retningslinjer, som skal følges:

Vejledning

Du kan læse mere om alle trin i projektprocessen i vores vejledning.

Håndtering af projekter

Hvis du er blevet tildelt midler fra Nordisk Ministerråd, skal du håndtere dit igangværende projekt via vores projektportal. Du får et brugernavn og et kodeord af Nordisk Ministerråds sekretariat.

Her finder du manualer til projektportalen:

Nordiska ministerrådets projektdatabas

I Nordiska ministerrådets projektdatabas kan du se de senast uppdaterade projekten och söka fram pågående aktiviteter.