Om Udvalget for Kundskab og Kultur i Norden

Udvalget for Kundskab og Kultur i Nordisk Råd arbejder med emner og sager der berører kultur, forskning og uddannelse, grund- og sekundærskole, voksenuddannelse og folkeoplysning - herunder sager om sprogsamarbejde, nye medier, kompetenceudvikling og innovation i uddannelserne.

Uddannelse og oplysning er i mange henseender vejen til et godt arbejdsliv og dermed også vejen til et godt ungdoms-, voksen- og familieliv, hvor den enkeltes velfærd ikke er truet på grund af eks. arbejdsløshed, fattigdom eller misbrug.

Udvalget beskæftiger sig også med civilsamfundet og de frivilliges kræfter og arbejde idet de to faktorer spiller en væsentlig rolle i et demokratisk velfærdssamfund. Idræt, sprog, film og medier, almen og mangfoldig kunst og kultur, børne- og ungdomskultur, hører også under udvalget for Kundskab og Kultur i Nordens arbejdsområder.