Program for det svenske formandskab for Nordisk Ministerråd 2018

Svensk flag
Sverige har formandskabet for Nordisk Ministerråd 2018. Udgangspunktet for det svenske formandskab er et inkluderende, innovativt og trygt Norden med digitalisering som et gennemgående tema.

Sveriges formandskabsprogram, som udgør grundlaget for det nordiske regeringssamarbejde i 2018, er opdelt i tre prioriterede områder:

Et inkluderende Norden

Området tager udgangspunkt i en række udfordringer, som de nordiske lande er fælles om. Digitale løsninger om telemedicin, social inklusion af unge og en beskæftigelsespolitik, som giver mulighed for, at flere kommer i arbejde, står på programmet.

Et bæredygtigt og innovativt Norden 

Området fokuserer på nordisk innovation som drivkraft for en bæredygtig omstilling. Sverige vil skrue op for samarbejdet om bioøkonomi, bæredygtigt byggeri og klimavenlig transport.

Et trygt og åbent Norden

Sverige vil fokusere bredt på sikkerhedsspørgsmål i Norden. Landene skal udveksle viden om, hvordan vi bedst forebygger radikalisering, organiseret kriminalitet, terrorisme og menneskehandel.

Et andet centralt tema i formandskabsprogrammet er de fem nordiske statsministres fælles initiativ – Nordic Solutions to Global Challenges – som fokuserer på udveksling af nordiske løsninger og erfaringer, som kan bidrage til bæredygtighedsmålene i FN's Agenda 2030

Sektorprogrammer