Projektorganisation

Skulptur Britt Smelvær
Photographer
Oddleiv Apneseth/norden.org
Projektet "Profilering og positionering af Norden" er forankret i Nordisk Ministerråd på opdrag af de nordiske samarbejdsministre.

Overordnet projektejer for projektet, Profilering og positionering af Norden, er Nordisk Ministerråds generalsekretær. 

Afdelingschefen for Nordisk Ministerråds kommunikationsafdeling  varetager den løbende disponering af projektet.

Til projektet er tilknyttet en projektleder der varetager den daglige drift af projektet.

Til projektet er der desuden etableret en intern arbejdsgruppe. Arbejdsgruppens rolle er at bidrage til udmøntningen af profileringsstrategien og udgøre projektleders bindeled til afdelingerne i Nordisk Ministerråd.

Referencegruppe

Derudover er der tilknyttet en Nordisk referencegruppe til projektet. Referencegruppen består af en repræsentant fra hvert af de nordiske lande. Gruppen skal, udover sin rådgivende funktion, bistå Nordisk Ministerråd med information og kundskab om nordiske profilerende initiativer og aktiviteter internationalt. Gruppen skal også udvikle informationsmetoder som sikrer, at de nordiske lande og Nordisk Ministerråd kan koordinere deres virksomhed i forhold til andre aktører og undgå overlappende profileringsaktiviteter.

Gruppen har en rådgivende rolle ved udformningen, implementeringen og opfølgning af initiativer og projekter som relaterer sig til strategien for international profilering af Norden.

Medlemmer af referencegruppen:   

Sima Al-khafaji og Meira Pappi, Finland

Hanne Brusletto, Norge

Per Sjönell og Elenore Kanter, Sverige

Sveinn Birkir Björnsson, Island

Christine Pii Hansen, Danmark

Pall Nolsøe, Færøerne

Tanny Por, Grønland

Tiina Björklund, Åland