Retningslinjer for Nordisk Ministerråds samarbejde med Nordvestrusland fra 2014

Karelske republik
Fotograf
Jens Nytoft Rasmussen/norden.org
Nordisk Ministerråd lægger stor vægt på et tæt samarbejde med regionerne i Nordvestrusland. Samarbejdet lægger vægt på at etablere netværk på tværs af grænserne og styre en demokratisk udvikling.

Retningslinjer for samarbejdet med Nordvestrusland fra 2014 blev godkendt af samarbejdsministrene og Nordisk Råd i 2013.

Samarbejdet med Nordvestrusland kan foregå på alle områder, hvor der er en fælles nordisk-russisk interesse. Der er dog et særligt fokus på følgende prioriterede områder, idet en positiv udvikling på disse områder er i de nordiske landes interesse:

  • Styrkelse af demokratiudvikling, respekt for menneskerettigheder og civilsamfund gennem samarbejde om demokratisk lokal forvaltning og god forvaltningsskik, parlamentarikersamarbejde, medie- og journalistsamarbejde samt NGO-samarbejde.
  • Samarbejde om problemstillinger af grænseoverskridende karakter, som påvirker de nordiske lande og Nordvestrusland, såsom organiseret kriminalitet, menneskehandel, smitsomme sygdomme og miljøspørgsmål.

Nordisk Ministerråds instrumenter for samarbejdet med Rusland er bland andet: kundskabs- og netværksprogrammet, medvirken i den Nordlige Dimensions Partnerskab, samarbejde med ikke- statslige organisationer (NGO-programmet), grænseregionalt samarbejde, samarbejde gennem de nordiske institutioner samt samarbejde med andre regionale aktører som Barentsrådet, Østersørådet og det Arktiske Råd.

Nordisk Ministerråd vil i 2015 undersøge nye former for samarbejdet med Nordvestrusland.