Sådan rapporterer du, hvis du har et nordisk projekt med en rammeaftale

Organisationer, der har rammeaftaler med Nordisk Ministerråd, skal aflægge årsrapport for projekter i henhold til en fælles skabelon.

Här finner du mallen för kontraktsunderlag till ramkontrakt som inkluderar insatsbeskrivning och budget. Du hittar också den mall som du ska använda för att årsredovisa insatser med ramkontrakt:

Skabelon for aftaledokumentation

Forvaltningsorganerne skal også udarbejde en virksomhedsbeskrivelse og et budget, der skal fremlægges i skabelonen for aftaledokumentation. Aftaledokumentation skal uploades i projektportalen.

Skandinaviske dokumenter:

Engelske dokumenter:

Årsrapport

Alle forvaltningsorganer, der får deres virksomhed finansieret via rammeaftaler, skal aflægge årsrapport i henhold til nedenstående skabelon senest den 15. februar. Årsrapporten skal indeholde en redegørelse af resultaterne af det forgangne års aktiviteter og brugen af midler, der er finansieret af Nordisk Ministerråd. Årsrapporten skal uploades i projektportalen.

Skandinaviske dokumenter:

Engelske dokumenter:

Årsrapportering i projektportalen

Du rapporterer via projektportalen. Link og instruktioner om projektportalen finder du her: