Samarbejdsprogrammer (MR-JUST)

Nordisk samarbejdsprogram for justitssektoren 2019–2022

Det nordiske samarbejde som omfatter Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige samt Færøerne, Grønland og Åland blev formaliseret med oprettelsen af Nordisk Råd i 1952.

10 år senere i 1962 underskrev landene Helsingforsaftalen som er det formelle retlige dokument der regulerer det nordiske samarbejde. I 1971 blev Nordisk Ministerråd oprettet for at varetage samarbejdet mellem de nordiske regeringer og den politiske ledelse på Færøerne, Grønland og Åland. Helsingforsaftalen blev senest justeret i 1995.

Det retlige samarbejde er et værktøj i arbejdet med at fremme grundlæggende fælles principper i nordisk lovgivning i overensstemmelse med et nordisk værdifællesskab. Samarbejdet er også et værktøj i det europæiske lovgivningsarbejde og ved gennemførelse af EU/EØS retsakter og andre internationale forpligtelser.

Contact information