Samarbejdsprogrammer (MR-U)

Nordisk Ministerråd for Uddannelse og Forskning har vedtaget et samarbejdsprogram som gælder fra 2015.

Samarbejdsprogrammet definerer ministrenes samarbejde om uddannelse og forskning, sprog og it fra 2015. Programmet skal bidrage til at fokusere og målrette samarbejdet og udspringer af de politiske dagsordener i de nordiske lande og på Færøerne, Grønland og Åland. Programmet beskriver de emner som ministrene ønsker at give særlig opmærksomhed, og det indeholder derfor ikke en udtømmende oversigt over alle MR-U's prioriteringer.

Kontakt