Skift sko og reducér dit økologiske aftryk

Pige med hat
Photographer
Felipe Galvan / Unsplash.com
Hvor skadelig kan en kage egentlig være? Eller den her smarte bomuldstop? Temmelig skadelige, faktisk.

Hvis der er palmeolie i kagen, kan der være gået en hel del regnskov tabt. Og hvis du er uheldig, kræver det både enorme mængder vand og sprøjtemidler at producere den bomuld, der skal bruges til den top, som du har på. 
Der hvor bomulden og palmeolien produceres, kan planter og dyr være fortrængt og biodiversiteten reduceret. Man kan mene, at vi nordboere ikke fylder så meget. Vi er bare 5 små lande i et nordligt hjørne af verden.

Men hver og en af os tager uforholdsmæssigt plads andre steder i verden – dér hvor alt det, vi køber, skal produceres! 

Det siger sig selv, at alle ikke kan gøre som os. Mange planter og dyr er allerede hårdt pressede på grund af menneskers produktion og forbrug. FN's biodiversitetspanel advarer om, at en million arter er i fare for at forsvinde inden for en nær fremtid. 

Fakta:

  • Man kan måle det økologiske aftryk i globale hektar. 
  • Vi mennesker har 1,7 hektar biologisk produktivt areal hver at spille på, hvis vi skal fordele de tilgængelige ressourcer ligeligt. 
  • Men hvis du bor i Danmark bruger du 6,8 globale hektar, i Sverige 6,5 hektar og i Finland 6,3 hektar til at producere alt det, som vi forbruger, det affald vi skaber og til at kompensere for CO2-udslippet. 

Det kan du gøre:

  • Genbrug, byt eller sælg det tøj, som du ikke bruger, og køb brugt tøj.
  • Bag dine egne kager eller køb produkter med certificeret palmeolie.