Stigende urbanisering, mangfoldighed og alder

City
Fotograf
Johnér Masma
Den nordiske befolkning vokser og koncentreres i stigende grad i byerne. Befolkningens gennemsnitsalder stiger også, mens et voksende antal personer har en udenlandsk baggrund. Alle disse tendenser forventes at fortsætte i de kommende år.

I 2030 forventes Norden at have 30 millioner indbyggere, hvilket er en stigning på mere end 10 % i forhold til de 26 millioner i dag. I løbet af de seneste ti år er befolkningen vokset hurtigere, men også blevet ældre hurtigere, end i mange andre europæiske lande. Denne tendens påvirker dog ikke alle kommuner i Norden i lige høj grad. Væksten foregår primært i byområderne, mens mange afsidesliggende og tyndtbefolkede områder oplever affolkning og en kraftig stigning i befolkningens gennemsnitsalder.

 En stor del af befolkningstilvæksten skyldes immigration. Faktisk øgede cirka 26 % af alle kommuner i de nordiske lande deres indbyggertal mellem 2011 og 2016 udelukkende på grund af international migration. I 2017 var en af otte indbyggere i Norden født i udlandet – enten i et andet nordisk land eller i et land uden for Norden.

Som en konsekvens af dette er spørgsmålet om, hvordan man bedst sikrer integrationen af de nyankomne, blevet stadig mere relevant, og det vil utvivlsomt fortsat være en central problemstilling i de kommende år.

Download afsnittet om demografi:

Kontaktperson