Uddannelse, forskning og digitalisering i Norden

Mann som anvender VR-briller
Fotograf
Manny Moreno, Unsplash
Nordisk Ministerråd samarbejder om at skabe et godt uddannelses- og forskningsfællesskab i Norden - for børn, unge og voksne. Både i forhold til mobilitet, kvalitet og politiske prioriteringer.

Uddannelsesniveau

Norden har en af verdens bedst uddannede befolkningern. Til at måle uddannelsesniveauet anvender man ofte den andel af befolkningen i alderen 30-34 år, som har gennemført en videregående uddannelse, som deres højeste uddannelsesniveau. De nordiske lande ligger alle over EU-gennemsnittet, og Norge ligger højest blandt de nordiske lande. 

Videregående uddannelse. 2021. Pct. af 30-34-årige

Research & Development

Videnskabeligt baseret viden er afgørende for en bæredygtig udvikling på alle områder af samfundet og skal bidrage til den grønne omstilling, udviklingen af vores konkurrenceevne samt et socialt bæredygtige samfund. Avanceret nordisk forskningssamarbejde øger forskningens kvalitet og gennemslagskraft. Sverige anvender på nuværende tidspunkt flest ressourcer på forskning og udvikling i Norden målt som andel af BNP.

Udgifter til forskning og udvikling. 2020. Pct. af BNP

Internetadgang

Norden er digitale frontløbere - og når det kommer til internetadgang i husholdningerne, er dækningen tæt på 100 procent i de fleste lande. 

Husholdningers adgang til internet. Pct. 

Flere fakta om uddannelse, forskning og digitalisering

Den nordiske statistikdatabase inkluderer data for uddannelse, forskning og digitalisering. 

Find også analyser og udredninger hos NordForsk.

I State of the Nordic Region finder du analyser, tal og statistik om samfundsforholdene i de nordiske lande med en regional vinkel. 

Yderligere information om uddannelse, forskning og digitalisering i det nordiske samarbejde kan du finde her