Ung og miljøengageret? Du kan påvirke FN's aftale om biologisk mangfoldighed!

plakat med texten, No nature, no future
Photographer
Markus Spiske/Unsplash
Krisen for naturen er strøget helt til tops over bekymringer for fremtiden side om side med klimaforandringerne. FN advarer om en biodiversitetskrise, som er så alvorlig, at den truer vores adgang til fødevarer, ren luft og drikkevand. Men vi kan stadig nå at vende udviklingen. Der er sat gang i en bevægelse, som skal give unge i Norden indflydelse på den nye, globale aftale om biologisk mangfoldighed. Vær med!

Rapporten fra FN's forskerpanel i maj 2019 blev en øjenåbner for mange. Den viste, at 1 million af jordens 8 millioner dyre- og plantearter er i fare for at uddø.

Årsagen er, at vi mennesker driver rovdrift på jord og hav, forurener og forandrer klimaet.

Det har ført til en akut krise for både klimaet og den biologiske mangfoldighed. De er tæt forbundet og skal løses samtidig.

De nordiske lande har besluttet sig for at støtte de unges miljøengagement og lytte til deres krav.

Det nordiske samarbejde giver unge i Norden adgang til ressourcer, værktøj, mødesteder, politisk dialog og ikke mindst mulighed for at formidle deres anbefalinger til de nordiske regeringer og ved de internationale forhandlinger om biologisk mangfoldighed.

HØR DE UNGES BUDSKAB TIL STATSMINISTRENE:

Vær med til at vende udviklingen!

I 2020 og 2021 forhandles der om en global aftale inden for rammerne af FN's konvention om biologisk mangfoldighed, Convention on Biological Diversity (CBD).

De endelige forhandlinger, som skulle have fundet sted i Kunming i Kina i oktober 2020, blev udskudt til 2021 på grund af COVID 19-pandemien. Det forberedende arbejde er dog stadig i fuld gang. 

 

Som ung i Norden har du flere muligheder for at få indflydelse på den nye, globale aftale.

Du kan slå dig sammen med andre og stille krav til politikerne i dit land. Du kan også deltage i en nordisk proces, hvor unge gør fælles front på tværs af landegrænserne og bliver enige om en række fælles anbefalinger og budskaber til forhandlerne.

Når verdens lande mødes i 2021 for at forhandle sig frem til en aftale, som skal sætte en stopper for tabet af arter og økosystemer, vil en nordisk ungdomsdelegation sidde med ved bordet.

Ungdomsdelegationen, med repræsentanter fra samtlige nordiske lande, får mulighed for at fremføre deres anbefalinger til forhandlerne ved mødet.

Hvad bliver de nordiske unges budskab til verden?

Ungdomsdelegationens vigtigste budskab til forhandlerne mejsles frem på en række møder mellem unge i Norden i løbet af 2020 og foråret 2021.

I København, Helsingfors, Torshavn og Stockholm i januar, i Reykjavik i februar, i Nuuk i september og i Kautokeino i december har unge afholdt møder med støtte fra det nordiske samarbejde.

Her har deltagerne taget stilling til en række centrale spørgsmål angående den nye, globale aftale om biologisk mangfoldighed.

Samtidig arrangerer unge rundt omkring i Norden digitale demonstrationer, møder og webinarer og skriver debatartikler.

En nordisk underafdeling af netværket Global Youth Biodiversity Network er blevet etableret med det formål at mobilisere unge og påvirke den opdaterede aftale.

Ungen fra hele Norden skal i god tid inden FN-forhandlingerne enes om en række fælles krav til forhandlerne – et nordisk ungdomsbidrag i form af et "position paper".

Bevægelsen er i gang, og du kan gøre en forskel!

Sådan får du indflydelse

Ungdomstopmødet Nordic Youth BIodiversity Summit skulle have været afholdt i FN-byen i København den 28.-29. marts 2020, men blev udskudt på grund af COVID-19-pandemien.

Den satte også en stopper for FN-mødet (COP14) i oktober i Kunming i Kina mellem alle de 196 lande, der har skrevet under, og det blev derfor udskudt til 2021.

Det nordiske ungdomsbidrag til forhandlingerne udarbejdes i stedet ved en digital proces i foråret 2021.

Processen kommer til at bestå af en undersøgelse af nordiske unges holdninger til biologisk mangfoldighed, udarbejdelse af et udkast, en høringsrunde blandt ungdomsorganisationer og en digital Town Hall, som er åben for alle, og hvor udkastet skal omarbejdes til et endeligt "position paper".

Det vil blive formidlet til FN-systemet og de nordiske regeringer.

Engager dig, og deltag i dialogen via de sociale medier under hashtaggene #biodiversity2020 og #naturkrisen 

FÅ BESKED, NÅR DET ER TID TIL AT SKRIDE TIL HANDLING:

Hvad står der på spil i naturen?

Imens kan du forberede dig ved at øge din viden og diskutere med andre.

Det nordiske samarbejde har udarbejdet "10 fakta om biologisk mangfoldighed i Norden", som viser, hvordan miljøkrisen rammer Norden, og hvordan den hænger sammen med vores livs- og forbrugsvaner.

Brug dem som udgangspunkt for debat og politisk dialog! De findes på de fem nordiske sprog og engelsk.

Mere information til dig og dine venner

For at gøre det nemmere for unge at deltage i processen har det nordiske samarbejde udarbejdet et værktøj, som øger deres viden og indflydelse.

Materialet sammenfatter den seneste forskning og indeholder en række centrale emner, som er vigtige for den nye, globale aftale om biologisk mangfoldighed.

Det indeholder også en manual til workshops og en mulighed for at indsende synspunkter og budskaber til forhandlingerne. Værktøjet er udarbejdet i samarbejde med Verdensnaturfonden, WWF. 

Alle kan downloade værktøjet helt gratis. Det findes på de fem nordiske sprog og engelsk.