Indhold

30.06.21 | Nyhed

Udvalg: Budgetforslag sætter kultursamarbejdet i Norden på spil

De planlagte nedskæringer kan medføre, at etablerede kulturinstitutioner og programmer skal lukke deres aktiviteter, hvilket vil have store konsekvenser for kultursamarbejdet i hele Norden. Det mener Udvalget for Kundskab og Kultur, som med stor bekymring har diskuteret budgettet for ku...

29.06.21 | Nyhed

Nordisk Råd kritiserer kulturnedskæringer

Nordisk Råds præsidium fremhæver kulturens betydning som sammenhængsskabende kraft i vores regioner og kritiserer i hårde vendinger forslagene om nedskæringer i frem for alt det kulturbudget, som Nordisk Ministerråd har fremlagt for perioden 2022-2024.

Øresundsbroen - Bridge connecting Denmark and Sweden
01.07.20 | Deklaration

Udtalelse om behovet for initiativer for at mindske de sociale og kulturelle konsekvenser af grænselukningerne for borgerne i Norden

Udtalelse fra Udvalget for Kundskab og Kultur i Norden om behovet for initiativer for at mindske de sociale og kulturelle konsekvenser af grænselukningerne for borgerne i Norden.

02.09.20 | Information

Om Udvalget for Kundskab og Kultur i Norden

Udvalget for Kundskab og Kultur i Nordisk Råd arbejder med emner og sager der berører kultur, forskning og uddannelse, grund- og sekundærskole, voksenuddannelse og folkeoplysning - herunder sager om sprogsamarbejde, nye medier, kompetenceudvikling og innovation i uddannelserne.