Islands formandsskab 2019: Fokus på bæredygtig turisme i Norden.

I 2019 har Island formandsskabet for Nordisk Ministerråd. Det islandske formandskab fokuserer bl.a. på bæredygtig turisme i Norden.

Nøgleord
Tourism
Sustainable development
Sustainable development