Ebo Krdum

Ebo Krdum

Full size version (5.34 MB) Hent
Fotograf
Olof Grind
Emneord
Nordisk råds priser
Musikkprisen
Rettigheder

Bildet må kun benyttes i forbindelse med Nordisk råds priser. Fotografens navn skal nevnes.