Ebo Krdum

Ebo Krdum

Full size version (5.34 MB) Hent
Photographer
Olof Grind
Image Keywords
Nordisk råds priser
Musikkprisen
License

Bildet må kun benyttes i forbindelse med Nordisk råds priser. Fotografens navn skal nevnes.