Indhold

10.04.19 | Nyhed

Norden presser på for global plastaftale

I en fælles erklæring slår de nordiske lande til lyd for en ny global aftale, som skal reducere og forebygge udledningen af plastaffald og mikroplast i havet.

10.04.19 | Nyhed

Nye mål for biodiversitet skal være ambitiøse

Tabet af biodiversitet er en af de største udfordringer, som vi mennesker står overfor. Nu opfordrer de nordiske miljøministre til, at man hæver ambitionsniveauet og lader de unge komme til orde i drøftelserne, når FN skal sætte nye mål.

15.01.19 | Information

Natur, klima og miljø i Norden

Langstrakte kyster, dybe skove, fjelde, enge og floddale. Nordens natur er unik fra de arktiske og subarktiske trakter mod nord til de lune, tempererede egne i syd. Golfstrømmen er med til at sikre et mildt klima – men som i resten af verden er Norden truet af klimaforandringer og et mi...