Deltag i undersøgelse om biodiversitet - og lad din stemme blive hørt

Det tager kun 10 minutter af din tid - men kan gøre en forskel for planeten!

Din mening er vigtig – sådan anvendes dit svar

Dine svar vil bidrage, når der skal formuleres krav til de internationale forhandlinger om globale mål for biologisk mangfoldighed. Kravene præsenteres i forbindelse med forhandlingerne i FN og de nordiske regeringer i foråret 2021. De endelige forhandlinger om de nye mål for konventionen om biologisk mangfoldighed finder sted i efteråret 2021.

Hensigten med undersøgelsen er at vise, hvad der er vigtigt for unge i Norden og lægge pres på forhandlerne om at opstille nye, ambitiøse mål for beskyttelsen af den biologiske mangfoldighed.

Hvem kan deltage?

Undersøgelsen er åben for personer mellem 13 og 30 år i alle de nordiske lande i februar 2021.

Hvem står bag undersøgelsen?

Undersøgelsen er udarbejdet af miljøbevidste unge i Norden, som er engagerede i Nordic Youth Biodiversity Network, med støtte fra Nordisk Råd, Nordisk Ministerråd og WWF Danmark

Hvad skal der ske nu?

Svarene i undersøgelsen sammenfattes og anvendes som fundament for et ”position paper”, en kravliste til de internationale forhandlinger om biologisk mangfoldighed, Post2020 Global Biodiversity Framework. Kravlisten udarbejdes af en redaktionsgruppe, sendes til høring blandt nordiske ungdomsorganisationer og drøftes endeligt ved en digital Townhall senere på foråret.  Alle er velkommen til Townhall.

Hvordan når mine svar frem til forhandlerne?

Når man er nået til enighed om en kravliste fra Nordens unge, et ”position paper”, præsenteres det for de fem nordiske miljøministre og forhandlerne.Der er tid til opinions- og forankringsarbejde i løbet af foråret og sommeren, hvor kravlisten kan diskuteres af offentligheden..  Når det er tid til de endelige forhandlinger ved det internationale topmøde, deltager en nordisk ungdomsdelegation som observatører. Ungdomsdelegationen, med repræsentanter fra samtlige nordiske lande, fremfører deres krav til forhandlerne ved topmødet.

Vil du vide mere om biodiversitetskrisen?

Synes du, at det lyder vigtigt og interessant, men føler du samtidig, at du har brug for at vide mere? For at gøre det nemmere for unge at deltage i processen har det nordiske samarbejde udarbejdet et værktøj, som øger deres viden og indflydelse. Materialet sammenfatter den seneste forskning og indeholder en række centrale emner, som er vigtige for den nye, globale aftale om biologisk mangfoldighed. Værktøjet er udarbejdet i samarbejde med Verdensnaturfonden, WWF Danmark. Alle kan downloade værktøjet helt gratis. Det findes på de fem nordiske sprog og engelsk.