Forskere baner vejen for et nordisk østersopdræt

25.03.19 | Nyhed
Lokala ostron säljs på Torvehallarna i Köpenhamn
Fotograf
Stein Mortensen
Foretrækker du østers fra Skagerak, Vadehavet eller Orust til fredagsboblerne? Det spørgsmål kan du lige så godt begynde at vænne dig til, for både fiskeindustrien og turistbranchen har gode muligheder for at tjene penge på den invasive art stillehavsøsters. Et nordisk forskningsprojekt har kortlagt, hvad der skal til for at indfri det kommercielle potentiale:

Find ud af, hvem der har ret til at høste og tjene penge på østersene!

Udarbejd værktøjer, som kan garantere fødevaresikkerheden!

Det er to af de anbefalinger, som den nordiske forskergruppe kommer med til de nordiske landes fiskeri- og fødevaremyndigheder i et helt nyt policy brief:

 

Stigende kommerciel interesse

Stillehavsøstersen blev i 1980’erne importeret til Norden med henblik på opdræt. I 2006 begyndte arten at brede sig og formåede hurtigt at etablere sig på alle kyststrækninger i Norden. Arten er invasiv og forårsager biologiske forandringer i havmiljøet og ødelægger frilufts- og badeområder. Det er ikke muligt at slippe af med den igen, og derfor er der en stigende interesse for at udnytte den i fødevare- og turistbranchen.

– Stillehavsøsters smager lidt anderledes end flade østers. Men den er en af de mest dyrkede arter i verden. Der er et enormt, globalt marked og sandsynligvis også et lokalt, siger Stein Mortensen, forsker ved Havforskningsinstitutet i Bergen og projektleder.

Forskellige nationale regler for høst af østers  

Det fællesnordiske forskningsprojekt udreder forudsætningerne for at gøre stillehavsøstersen til en økonomisk ressource. Udfordringerne handler både om de juridisk-økonomiske rettigheder og om fødevaresikkerhed.

I Danmark ejer staten østersbestanden, og hvis man vil høste østers i kommercielt øjemed, kræver det en tilladelse fra Fiskeristyrelsen. I Sverige er det landejeren, der ejer retten til de østers, der har etableret sig op til 200 meter fra land, og skal give tilladelse til at høste dem.

 

Overdragelse af rettigheder

I Norge er der ingen lovgivning, som regulerer retten til at høste skaldyr, men praksis giver jordejeren en vis ret.

– Landene er nødt til at skabe juridisk klarhed og udarbejde passende modeller for, hvordan retten kan overdrages til kommercielle østersproducenter, siger Stein Mortensen.

Forskerne ser gode muligheder for, at den spirende østersturisme kan vokse, men så skal landene først udarbejde systemer for, hvor og hvornår det er sikkert at høste østers.

Sundhedsrisici skal vurderes

”Fødevaresikkerhed er østerserhvervets akilleshæl”, skriver forskerne med henvisning til risikoen for, at de indeholder algegift, virus og bakterier. 

Udviklingen af rentable virksomheder kræver en stabil adgang til østers. Forskerne anbefaler, at man udvikler sikre opbevaringspladser til høstede østers. 

Forskermøde i Gøteborg

Den 26.-27. marts samles nordiske forskere i Gøteborg for at udveksle viden om, hvordan stillehavsøstersen påvirker økosystemerne, og hvilke muligheder der er for at udnytte arten som en ny, økonomisk ressource.