GENERALSEKRETÆRENS BLOG: Viden som virker i praksis

19.10.18 | Nyhed
Dagfinn Høybråten
Fotograf
norden.irg/Thomas Glahn
Hvordan kan vi gøre vores sociale systemer mere fleksible og styrke fokus på borgerens ønsker og behov? Hvordan kan vi inddrage de frivillige organisationer i at udvikle og levere sociale tilbud til borgerne. Hvordan kan vi få mere viden om, hvad der virker på det sociale område? Det er nogle af spørgsmålene, som behandles i rapporten: ”Viden som virker i praksis”.

Blogindlæg af Dagfinn Høybråten

Rapporten er udarbejdet af tidligere socialminister og økonomiminister i Island Árni Páll Árnason. Dette er den seneste af i alt 6 såkaldte strategiske gennemlysninger. De tidligere rapporter har omhandlet arbejdsliv, miljø, lovgivning, sundhed og energi. Rapporterne er alle en vigtig del i reformarbejdet «Nyt Norden» i Nordisk Ministerråd, hvor ønsket er at få et mere politisk og aktuelt nordisk samarbejde. Med de strategiske gennemlysninger udfordres ministrene til at forholde sig til, hvad det nordiske samarbejde bør fokusere på i de næste 5-10 år.  

De 14 forslag til, hvordan vi kan styrke det nordiske samarbejde på socialområdet er spændende læsning. Jeg skal ikke her redegøre for alle 14 forslag. Det, som jeg især har hæftet mig ved, er, at han i sin indledning konstaterer, at noget af det mest bemærkelsesværdige han har erfaret i forbindelse med sin undersøgelse, er det overordnede synspunkt – fra ministre til embedsmænd, frivillige organisationer og brugere – at vi i Norden har et alt for mangelfuldt vidensgrundlag for de sociale indsatser. Han siger, at der er brug for, at vi erkender – særligt når vi ser på den sociale sektor i forhold til andre sektorer – vigtigheden af at investere i de sociale tiltag og dermed også i at investere i at udvikle og anvende viden om, hvad der virker.

Han foreslår derfor at oprette et forum for nordisk samarbejde på socialområdet, som skal bidrage til et mere systematisk nordisk samarbejde om viden og indsatser, der virker på socialområdet, og at vi skal undersøge nærmere, hvordan vores organisatoriske strukturer inden for ministerrådet kan understøtte dette arbejde. Der er for mig ingen tvivl om, at det er en god vej at gå, når vi skal se på, hvordan vi kan udnytte potentialerne i det nordiske samarbejde på socialområdet på en bedre måde. 

Der er for mig ingen tvivl om, at det er en god vej at gå, når vi skal se på, hvordan vi kan udnytte potentialerne i det nordiske samarbejde på socialområdet på en bedre måde. 

Dagfinn Høybråten

Árni Páll Árnason fremhæver, at vi i det nordiske samarbejde skal fokusere på social innovation og sociale investeringer for at gøre vores sociale systemer mere fleksible og styrke deres fokus på brugernes ønsker og behov, så systemerne bliver centreret om borgeren. Han har den pointe, at de nordiske velfærdsmodeller, som vi med rette er stolte af, opstod som innovative projekter og løbende kræver innovation for at blive ved med at være stærke og for at blive ved med at være relevante for verden omkring os. For at sætte mere fokus på det sociale område og social innovation foreslår han blandt andet at oprette en nordisk social innovationspris.

Han foreslår også, at vi ser på, hvordan frivillige organisationer kan få bedre adgang og blive opmuntret til at levere sociale tilbud. Som han siger i rapporten, er der i de nordiske lande glimrende eksempler på borgerinitiativer, som bygger bro mellem det offentliges sociale tilbud gennem netværk af frivillige og brugere eller ved hjælp af en kombination af frivillige, fagfolk og brugere. Det er nogle af de gode eksempler på social innovation i de nordiske lande. Han mener, at vi meget bedre skal udnytte dette innovative potentiale, som organisationerne kan bidrage med til at udvikle og levere bedre borgerrettede sociale tilbud. 

Vores nordiske velfærdsmodel er unik i verden. Jeg ser forslagene i rapporten som et bidrag til, at det skal den blive ved med at være, når det gælder socialområdet. Det er således et vigtigt arbejde Ministerrådet for social- og helsepolitik skal i gang med, når forslagene i den kommende skal realiseres. Det glæder jeg mig til.

Kontakt