Nøglehullet fejres: Nordisk Ministerråd slår et slag for sund kost i Norden

04.03.15 | Nyhed
Nøglehullet
Det nordiske samarbejde om Nøglehulsmærket er fyldt fem år. Det fejres med nye, skærpede krav til fødevareprodukter, for at få mærket. Mindre salt og mere fuldkorn er nogle af kravene. En række undersøgelser viser, at det fremmer folkesundheden markant, hvis forbrugerne køber nøglehulsmærkede varer.

De nordiske lande har i mange år via Nordisk Ministerråd samarbejdet om at udvikle de nordiske ernæringsanbefalinger, der danner basis for de enkelte landes kostråd. I de senere år har landene også haft et fælles fødevaremærke, Nøglehullet, som er baseret på disse anbefalinger. ”Nøglehullet” blev faktisk født i Sverige, hvor det har været brugt i 25 år. Men fra 2009 blev det udbredt til de øvrige nordiske lande, så det anvendes nu i hele Norden med undtagelse af Finland. Nu fejres 5 års jubilæet for samarbejdet den 4. marts i Stockholm.

- Nøglehulsmærket er væsentligt for myndighederne da det giver mulighed for at videregive god og let information. Men også forbrugerorganisationerne, detailhandelen og virksomhederne er involverede således, at vi samlet kan få den maksimale udnyttelse og brug af mærket, udtaler Nordisk Ministerråds generalsekretær Dagfinn Høybråten i forbindelse med jubilæeet.

De nye krav, som nu vil påvirke hele ”fødekæden” fra producent til forbruger, fastsættes i fællesskab i de nordiske lande og derfor vil krav til blandt andet mindre salt og mere fuldkorn træde i kraft i alle landene. Dog vil der være en overgangsperiode, så producenterne har mulighed for at tilpasse produkterne til de nye standarder.

Fremmer udvikling af nye produkter

En række undersøgelser fra flere af de nordiske lande, peger på at Nøglehullet er med til at styrke udviklingen af nye produkter og sundere alternativer. Det er i høj grad detailhandelen, der driver efterspørgslen på nøglehulsmærkede produkter. Men det er ikke mindst de virksomheder, hvis produkter opnår mærket, der har gavn af den brandværdi, Nøglehullet giver.

Mærket er i stor fremgang i alle landene. I Norge er der nu 2000 nøglehulsmærkede madvarer i dagligvarehandelen, hvilket er fem gange så meget som i 2009, og selvom mærket først blev introduceret på Island i november 2013 er det allerede kendt af 90 % af målgruppen. I Finland bruger man et tilsvarende mærke, Hjertemærket, som følger de samme kriterier som Nøglehullet.

Samtidig har Nordisk Ministerråd også promoveret arbejdet med Nøglehullet internationalt, senest på FNs store ernæringskonference afholdt af FAO og WHO i Rom i november 2014. Her lancerede Ministerrådet blandt andet micrositet ”Nutrition the Nordic Way”, der fortæller om hele det nordiske samarbejde om ernæring, fra regional handlingsplan til forbruger.

Ministerrådet afholdt også en side event om fedme og overvægt, et voksende globalt problem, som tiltag i stil med nøglehulsmærkningen netop skal bidrage til at mindske.

Styrker folkesundheden

Undersøgelser peger faktisk også på, at Nøglehullet er med til at få folk til at spise sundere.

Mængden af fuldkorn fra brød og pasta mangedobles, hvis man vælger nøglehulsmærkede madvarer i de relevante varegrupper. Indtaget af mættet fedt mindskes med 40 % og indtaget af tilsat sukker mindskes med 9 % alt i alt. Samlet set nedsættes det totale kalorieindtag med 10 %, hvis man konsekvent vælger Nøglehullet, viser en svensk undersøgelse.

På baggrund af en dansk undersøgelse om kostvaner, har man vurderet effekten af at udskifte madvarer med tilsvarende nøglehulsmærkede varer. Ifølge undersøgelsen kunne man mindske indtaget af mættet fedt med 27 % alt i alt og få 1 gram salt mindre pr. dag. Desuden ville danskerne, godt hjulpet på vej af Fuldkornslogoet, kunne øge indtaget af fuldkorn med 76 %.

De nye krav til nøglehulsmærkede varer går netop på at mindske saltindholdet endnu mere og øge indtaget af fuldkorn, helt i tråd med de seneste nordiske ernæringsanbefalinger fra 2012.

Alt i alt gør Nøglehullet det langt lettere at leve op til kostrådene i de nordiske lande. Så der er masser at fejre 4. marts og alt tyder på fremgang for den sunde kost i Norden.

 

FAKTA OM NØGLEHULLET

  • Nøglehullet markerer det sundere alternativ indenfor en varegruppe
  • For at få Nøglehullet skal et fødevareprodukt indeholde mindre salt og sukker, mindre eller sundere fedt samt mere fuldkorn og fiber end sammenlignelige produkter
  • Nøglehullet findes blandt andet på brød, gryn, mejeriprodukter, olie og færdigretter
  • Al fersk frugt, grøntsager, fisk og magert kød må mærkes med Nøglehullet
  • Mærkning med Nøglehullet er gratis og frivillig
  • Det er producenten af de pågældende fødevarer, som har ansvar for at reglerne følges.

Se mere information om Nøglehullet og de nye krav på de respektive nationale hjemmesider:  

Se en samlet oversigt over det nordiske samarbejde på ernæringsområdet.