Ny rapport: Selvbestemmelse i Norden i et fredsperspektiv

29.05.15 | Nyhed
Selvstyre i Norden
I en verden præget af voksende uro ser man det som særligt værdifuldt at studere Færøernes, Grønlands og Ålands selvbestemmelse ud fra et konfliktløsningsmæssigt perspektiv. En ny rapport fra Nordisk Råd i samarbejde med Ålands fredsinstitut præsenterar et sammenlignende studie af de selvstyrende områders retslige, økonomiske og sikkerhedspolitiske udvikling.

Norden har 200 års erfaring med fredelig sameksistens og fredelig konfliktløsning, som er værd at se nærmere på og lære af, hvilket har gjort, at de selvstyrende områder i Norden har tiltrukket sig stor opmærksomhed i den seneste tid.

På baggrund af dette fik Ålands fredsinstitut af Nordisk Råd til opgave at gennemføre et videnskabeligt projekt, som skulle belyse, hvad man kunne lære af et sammenlignende studie af de selvstyrende områders retslige, økonomiske og sikkerhedspolitiske udvikling.

Studiet, som er redigeret af Sia Spiliopoulou Åkermark og Gunilla Herolf, har titlen Självstyrelser i Norden i ett fredsperspektiv – Färöarna, Grönland och Åland. www.peace.ax

Her præsenteres konklusionerne i en forkortet udgave:

Självstyrelser i Norden i ett fredsperspektiv – Färöarna, Grönland och Åland (Policy brief)

Projektet omfattede også en konference, som blev afholdt i Mariehamn på Åland den 26. januar 2015.

Læs mere her:

Selvstyre = selvstændighed + samarbejde?

Sikkerheds- og selvbestemmelsespolitik går hånd i hånd