Tidligere generalsekretær Halldór Ásgrímsson er død

19.05.15 | Nyhed
Halldór Ásgrímsson
Fotograf
Magnus Fröderberg/norden.org
Halldór Ásgrímsson, tidligere generalsekretær for Nordisk Ministerråd, er død 67 år gammel.

Dagfinn Høybråten, nuværende generalsekretær for Nordisk Ministerråd skriver dette mindeord:

-Vi har mottatt meldingen om Halldór Ásgrímssons plutselige bortgang med stor sorg. Med ham har Island og Norden mistet en statsmann og en lederskikkelse som gjennom mer enn en mannsalder har vært med å prege utviklingen i regionen. Han kom med i politikken i unge år og fikk tidlig ansvarsfulle oppgaver som parlamentariker, partileder og minister. Utenfor Island ble han særlig kjent i tiden som utenriksminister og statsminister. Han hadde også et bredt internasjonalt nettverk fra denne tiden. Da Nordisk Ministerråd skulle ha ny generalsekretær ble han den første islending til å bekle denne posten. Halldór bragte sin rike og brede erfaring  inn i heltidstjeneste for den nordiske sak som han hadde brent for hele sitt voksne liv. Han oppnådde å forankre brede fellesnordiske satsinger på globalisering og grønn vekst hos de nordiske statsministre som øverste ansvarlige for regjeringenes samarbeid. Selv om han gjerne valgte en forsiktig form, var ingen som møtte ham i tvil om hans sterke engasjement for et mer forpliktende og vitalt samarbeid i Norden.

I det våre tanker i denne tiden går til hans kone Sigurjóna og øvrige familie, vil vi hedre Halldór og lyse fred over hans minne.