Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på norsk.

Blogg: Foreldrepermisjon, en nordisk eksportsuksess

Når vi forteller om foreldrepermisjon på FNs høynivåuke, er det et godt mål på hvor sterk den internasjonale etterspørselen er etter sanne nordiske historier.

Generalsekretærens Blogg

Akkurat nå er hele verdens ledere på plass i FNs hovedkvarter, til åpningsdebatten på generalforsamlingen.

Her behandles de mest brennende aktuelle globale samtids- og fremtidsspørsmålene – og her arrangerer Nordisk ministerråd sammen med UN Women et høynivåpanel om likestilling i arbeidslivet under overskriften “Parental leave, a key to prosperity – and other true stories”.

Overskriften gir kanskje ikke inntrykk av at det handler om storpolitikk, men det gjør det. For to år siden satte alle verdens ledere ambisiøse mål for den globale utviklingen, FNs Agenda 2030, for å utrydde fattigdom, redusere ulikhetene og stoppe klimaendringene.

De fem nordiske landene er fast bestemt på å være pådrivere i arbeidet med Agenda 2030, og vi vet av egen erfaring hva likestilling betyr for bygging av bærekraftige og velfungerende samfunn.

Politikk som fremmer like muligheter for kvinner og menn på arbeidsmarkedet, er avgjørende. God og rimelig barneomsorg for alle og gratis utdanning og foreldrepermisjon for både mødre og fedre har vært nøkkelen til en fremgangsrik utvikling i landene våre.

To nordiske utenriksministere, lederen for FNs likestillingsorganisasjon UN Women, lederen for den internasjonale fagbevegelsen ITUC og representanter for nordisk næringsliv skal gi eksempler på hva foreldrepermisjon kan bety for bedriften, de ansatte og hele samfunnet.

Det dreier seg altså om foreldrepermisjon som én av flere byggesteiner i et samfunn der kvinner og menn deltar i arbeidsmarkedet på like vilkår.

Så vel våre utenriksministere som vårt næringsliv kan fortelle at disse investeringene har vært avgjørende for vekst og velstand i Norden.

Politikk som fremmer like muligheter for kvinner og menn på arbeidsmarkedet, er avgjørende. God og rimelig barneomsorg for alle og gratis utdanning og foreldrepermisjon for både mødre og fedre har vært nøkkelen til en fremgangsrik utvikling i landene våre.

Musikkgiganten Spotify er et globalt forbilde når det gjelder å tilby seks måneders foreldrepermisjon med lønn til ansatte mødre og fedre, uansett hvilken verdensdel de arbeider i.

Spotifys Isa Notermans, internasjonal sjef for mangfold og inkludering, deltar i panelet for å fortelle om hvordan denne foreldrepolicyen blir kopiert av andre bedrifter, inspirerer politikere over hele verden – og har blitt et eksportprodukt i seg selv.

Også andre teknologigiganter, som Twitter, Google, Facebook og Netflix, tilbyr nå sine ansatte foreldrepermisjon med lønn. 

Når vi forteller om foreldrepermisjon på FNs høynivåuke, er det et godt mål på hvor sterk den internasjonale etterspørselen er etter sanne nordiske historier.

Vi har merket denne etterspørselen en stund, og nylig lanserte de fem nordiske statsministrene initiativet Nordic Solutions to Global Challenges (nordiske løsninger på globale utfordringer). Initiativet er ment som både en invitasjon og en utfordring til verden – å bidra med de mest velprøvde løsningene for å bygge opp bærekraftige samfunn.

Nordic Solutions to Global Challenges samler nordiske erfaringer med grønt skifte, bærekraftige mat- og velferdsløsninger – og med å skape et likestilt arbeidsliv.

Den nybakte moren eller faren som blir oppfordret av arbeidsgiveren til å ta det med ro en stund med sitt nyfødte barn for så å komme tilbake til arbeidsplassen – den forelderen trenger ikke gjøre det umulige valget mellom barn og karriere. Samtidig fordobles talentpoolen som bedriften kan rekruttere fra, noe som er positivt for lønnsomheten. En usedvanlig god historie, som dessuten er sann.