Per Olaf Lundteigen (Replik)

Information

Det er opplagt at mulighetene ligger der, men hvis vi virkelighetsorienterer oss, hvis vi lever blant de menneskene som er ute i denne grønne virkeligheten, vil de fleste erfare at den økonomiske muligheten for å skjøtte disse naturressursene er svært dårlig i forhold til alternativet. Jeg vil be om at ministeren realitetsorienterer seg på det punktet, for forholdene er slik i dag at det er svært lite økonomisk attraktivt å satse på de grønne næringene, og det er det som er hele essensen. Det må endres for at vi skal få endret atferd.