Siv Friðleifsdóttir (Hovedindlæg)

Information

Type
Hovedindlæg
Talenummer
300
Talerrolle
Velfærdsudvalgets talsperson
Dato

Velferdsutvalget vil ha en ny strategi for alkohol- og tobakkspolitikk. Vårt hovedtema i år har vært nordisk alkohol- og tobakkspolitikk i et folkehelseperspektiv – jeg vil gjenta: i et folkehelseperspektiv. Det er fordi vi vil sette folkehelse foran frihandelsinteresser, fordi vi mener at alkohol og tobakk ikke er en vanlig vare – det er ikke brød og melk det gjelder. Vi vil minske lidelser, vi vil minske sykdommer, vi vil redde liv, og vi vil spare penger. Derfor har vi her lagt fram tolv forslag. Vi vet at det er mye press utenfra og innenfra i tobakks- og alkoholpolitikken i Norden. Jeg vil nevne at 44 prosent av ølet blir produsert av fire globale firmaer. Det betyr at de har mye penger og mye lobbykraft og kan ha mye innflytelse.

Jeg er stolt over Nordisk råd har tatt denne problematikken opp, og jeg er veldig stolt over Velferdsutvalget og den jobben vi har gjort der. Vi kunne ikke enes om alt: Vi kunne ikke enes om å be om vinmonopol i Danmark, vi kunne ikke enes om totalforbud mot all reklame for tobakk og alkohol, og vi kunne ikke enes om 0 i promille for alt av kjøretøy. Men vi kunne enes om mye, faktisk om mer enn jeg først trodde. Vi kunne enes på ni av tolv punkter. De punktene vi var uenige om, var punktene 9, 11 og 12. Jeg vil gjerne gripe litt fatt i dem, for vi kommer sikkert til å ha votering etterpå.

Majoriteten i utvalget vil at vi jobber mot et tobakksfritt Norden i 2040, punkt 9. Det kunne man ikke helt enes om, men jeg minner om at Finland vil være røykfritt i 2040, og vi i majoriteten vil gjerne jobbe mot det. Når det gjelder punkt 11, er det nevnt at vi vil ha en innsats for en alkoholreduksjon på globalt nivå med 10 prosent innen 2025. Vi kunne ikke enes om 10 prosent, men jeg minner om at det er et veiledende tall fra WHO, så dit vil vi også. På punkt 12 kunne vi ikke enes om en alkoholgrense på 0,2 promille når det gjelder alle motordrevne farkoster – det vil sige på både land og vann. Det var noen som ikke ville ha dette også på vann, men det vil majoriteten i komiteen, så jeg anbefaler sterkt at Nordisk råd støtter majoriteten i Velferdsutvalget.

Vi kunne enes om ni punkter og tall, men ikke om tre. Uansett er dette en meget god strategi hvis den blir en realitet.