134. (Indlæg)

Information

Type
Indlæg
Talenummer
134
Ekstern taler
Berengar Elsner v. Gronow
Talerrolle
Chairman of the German-Nordic Parliamentary Friendship Group
Dato

First of all, I would like to thank you all for the invitation on behalf of the German Bundestag and the German parliamentarians. As the chairman of the Nordic-German parliamentarian group in Germany, I am very happy to experience a growing affinity by the Nordic countries towards Germany. It has not always been that way, and I am very happy about this development. But, ruefully, it is not the same all over in Germany yet, because I think many Germans still have got a wrong picture in mind of the development of the Nordic countries. They think of kind of paradise-like countries where milk and honey flow through beautiful landscapes, but of course, the Nordic countries are much more than this. They are much more than Astrid Lindgren, IKEA, and "smørrebrød", they are modern societies, modern countries, strong economies, and strong partners for us in Germany. I think you made experiences and developments in your society and politics earlier than we did in Germany, so we could learn a lot from your countries - although Germans usually insist on making experiences and thoughts themselves first.

Furthermore, there are so many possibilities for cooperation, for example on an economical level, in education, in digitalisation, getting more and more important on defence, and many other subjects. So I think this is something we have to work on, and I will do my very best in Germany, in our parliament, in society, in public, to tell the people what is going on over here in the Nordic countries, and how we may better the development and cooperation between our two countries. I think we are on a good path starting with the Nordic Council, and my intention is that we might initiate cooperation also on this level by inviting the members of the Nordic Council to Germany, to the German Bundestag, to have a special meeting between the Germans and the Nordics. Because we need the public, we need the press, and we need to intensify our cooperation on the political level as well, and I'm very much looking forward to that. Thank you for your attention.

Skandinavisk oversættelse:

För det första vill jag på den tyska förbundsdagens och de tyska parlamentarikernas vägnar tacka er alla för denna inbjudan. Som ordförande för den nordisk-tyska parlamentarikergruppen i Tyskland gläder jag mig över den växande känslan av samhörighet med Tyskland i de nordiska länderna. Det har inte alltid varit så, och jag är mycket glad över denna utveckling. Men beklagligtvis är det inte så över hela Tyskland, för jag tror att många tyskar ännu har en felaktig bild av utvecklingen i de nordiska länderna. De tänker på paradisliknande länder med vackra landskap som flödar av mjölk och honung, men naturligtvis är de nordiska länderna mycket mer än så. De är mycket mer än Astrid Lindgren, IKEA och "smørrebrød", de är moderna samhällen, moderna länder, starka ekonomier och starka partner för oss i Tyskland. Jag tror att ni hade era erfarenheter och er samhälleliga och politiska utveckling tidigare än vi gjorde i Tyskland, så vi kunde lära oss en hel del av era länder - trots att tyskar brukar insistera på att forma sina egna erfarenheter och tankar först.

Dessutom finns det många samarbetsmöjligheter, till exempel i ekonomi, utbildning och digitalisering, i allt högre grad också i försvarsfrågor, samt i många andra ärenden. Jag tror att detta är något vi måste jobba på och jag ska göra mitt bästa i Tyskland, i vårt parlament, i samhället, i offentligheten, för att berätta för människor vad som pågår i de nordiska länderna och hur vi kan stärka utvecklingen och samarbetet mellan våra länder. Jag tycker vi är på god väg med Nordiska rådet och jag anser att vi kunde inleda ett samarbete också på denna nivå genom att bjuda in medlemmar i Nordiska rådet till Tyskland, till den tyska förbundsdagen, för ett möte mellan tyskar och nordbor. Vi behöver offentligheten, vi behöver publiciteten och vi måste stärka vårt samarbete också på den politiska nivån, och jag ser fram emot detta. Tack för er uppmärksamhet.