203. Frank Bakke-Jensen (Svar på replik)

Information

Type
Svar på replik
Talenummer
203
Talerrolle
Norges forsvarsminister
Dato

Igjen velger jeg å svare for Norge sin del. Vi bruker betydelige midler også på humanitært arbeid, på konfliktløsning, på fredsløsning - nesten 40 milliarder norske kroner i det statsbudsjettet vi leverer nå. Det er veldig mange konfliktområder i verden der det ikke er mulig å gå inn med bare konfliktløsende humanitært arbeid. Vi er avhengig av å bruke militær makt for å skape en så stabil situasjon at vi kan komme inn med noe så enkelt som humanitær bistand. Vi er til stede i Afghanistan, det er et sånt sted, vi er til stede i Irak, det er et sånt sted. Vi har nå klart å stabilisere situasjonen så mye i Irak at man evnet å avholde valg, man er i ferd med å danne en regjering. Det gjør man også - i henhold til de irakiske myndigheter som jeg akkurat har vært og møtt - rett og slett fordi verdenssamfunnet stiller opp for dem og skaper så vidt stabile forhold i landet at de kan bygge demokrati og holde valg etter de demokratiske prinsippene vi holder så høyt.

Når det gjelder våpensalg til Saudi-Arabia, regulerer vi de tingene i henhold til norsk lovgivning, og de gangene det ikke er i henhold til avtalen, selger vi ikke våpen dit.