Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Svensk.

Hållbar konsumtion och produktion

01.12.17 | Projekt
Med Generation 2030 programmet sätter de nordiska länderna fokus på det som är en gemensam utmaning för Norden i uppnåendet av de 17 globala målen för hållbar utveckling, genom att i perioden fram till 2020 ha fokus på hållbar konsumtion och produktion.

Information

Dato
01.12.2017 - 31.10.2018