Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Svensk.

Nordiska kommuner och Agenda 2030

01.01.18 | Projekt
Genomförandet av Agenda 2030 leds på nationell nivå, men de lokala myndigheterna har en nyckelroll i själva verkställandet. De står närmast invånarna, de lokala företagen och organisationerna i det civila samhället. De nordiska länderna ligger ofta i den internationella toppen när det gäller att nå hållbarhetsmålen. Ändå har många lokala myndigheter i Norden först nu börjat koppla sitt hållbarhetsarbete direkt till hållbarhetsmålen.

Information

Dato
01.01 - 30.11.2018

Nordiska ministerrådet har därför gett Nordregio, en forskningsinstitution under Nordiska ministerrådet, i uppdrag att i regi av Generation 2030 programmet kartlägga de nordiska lokala myndigheterna som är pionjärer i arbete med Agenda 2030. Hösten 2018 lanserades rapporten ”Global Goals for Local Priorities” som identifierar 27 lokala myndigheter i Norden som är pionjärer i arbetet med Agenda 2030 och beskriver deras prioriteringar och aktiviteter. Den tar också upp utmaningarna och framgångsfaktorerna i arbetet med hållbarhetsmålen. Rapporten ska ge lokala myndigheter idéer om hur de kan genomföra 2030-agendan samt informera experter och politiska beslutsfattare på nationell och regional nivå om hur de kan stödja kommunerna i deras arbete.