Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Svensk.

Nordiskt civilsamfundsnätverk för Agenda 2030

01.06.18 | Projekt
Nordiska ministerrådet har som en del av Generation 2030 programmet igångsatt ett projekt för att skapa ett nordiskt civilsamfundsnätverk för implementeringen av Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling. Nordiska ministerrådet gav detta projekt i uppdrag till 92-gruppen, en dansk paraplyorganisation med miljö- och utvecklingsorganisationer.

Information

Dato
01.06.2018 - 31.12.2019

Det nordiska civilsamfundsnätverket kommer att samarbeta om gemensam dialog, kunskapsdelning och aktiviteter. Projektet kommer man att samla nordiska erfarenheter och problemställningar samt hitta gemensamma lösningar som genom dialog med politiska beslutningstagare kan leda till en bättre implementering av Agenda 2030.

Projektet omfattar bland annat en starkare koordinering mellan de nordiska civilsamfundsnätverken, ett gemensamt nordiskt möte under hösten 2018, deltagande i Generation 2030 programmets dialogmöten under våren 2019, samt avhållande av en side-event vid FNs High-Level Political Forum i New York i 2019. Dessutom kommer projektet att producera en analys med rekommendationer baserat på utbytet av erfarenheter och best practices i Norden.