Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Svensk.

Följeforskningsuppdrag

01.05.18 | Projekt
Generation 2030 programmet ska stöda de nordiska länderna i implementeringen av Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling i Norden. Programmet löper i 2017 – 2020 och för denna period har en följeforskare tillknutits programmet med syftet att säkra en hög kvalitet i utförandet av Generation 2030. Följeforskningen ska se på programmets målsättningar, insatser och aktiviteter i sin helhet.

Information

Dato
01.05.2018 - 01.06.2020

Gaia Consulting vann utbudet om följeforksningen för Generation 2030 programmet, och ett team med experter inom hållbar utveckling och Agenda 2030 från det finska konsultföretaget kommer att följe programmet från augusti 2018. Följeforskningen ska dessutom komma med rekommendationer till hur arbetet kan föras vidare efter avslutningen av den nuvarande av programperioden för Generation 2030.