Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Norsk.

Forbereder elever på fremtidens samfunn

08.02.19 | Nyhed
Hvilke kompetanser må vi ha for å håndtere fremtidens samfunn? Svaret er at ingen vet med sikkerhet, men det kan man også lære seg å håndtere. Det kalles «Computationel thinking». Norden har satt seg som mål å bli førende på området og er godt i gang. Nordic CRAFT er spydspissen.

- Det er morsomt og man får kommunisere med unge fra andre land. Man lærer seg mye og det hjelper også for de som synes skolen er litt kjedelig, forteller Sanin som er elev ved Apelgårdskolan i Malmö.

Sanin deltok på konferansen kalt Nordic@Bett i i januar i London, hvor Nordic CRAFT ble presenteret. Sammen med 500 lærere og elever fra hele Norden er han med å utvikle fremtidens kompetanser. Nordic@Bett har eksistert i en årrekke med fokus på innovativ undervisning. Den arrangeres av de nordiske landende ved Utbildningsstyrelsen (FI), Undervisningsministeriet/Styrelsen for IT og Læring (DK), Skolverket (SE) og Senter for IKT i utdanningen (NO). Nordic@Bett er ment å være en mulighet for fagfolk innen undervisningssektoren til å samles for ot utveksle erfaringer og kunnskap om samarbeid, innovasjon og teknologiforståelse i grunnskolen.

- Vi håper deltagerne går hjem med ny inspirasjon om hvordan man i praksis kan samarbeide om innovasjon, problemløsning og andre sider av det 21. århundrets kompetanser med fokus på IT og teknologiforståelse. Det gjelder på tvers av fagområder og landegrensene, sier Pernille Dalgaard-Duus ved Nordisk ministerråd.

Vi håper deltagerne går hjem med ny inspirasjon om hvordan man i praksis kan samarbeide om innovasjon, problemløsning og andre sider av det 21. århundrets kompetanser med fokusa på IT og teknologiforståelse. Det gjelder på tvers av fagområder og landegrensene

Pernille Dalgaard-Duus ved Nordisk ministerråd
Elever deltar på Nordic@Bett
Fotograf
Mikael Kelk/Norden.org

Framtiden kommer til å handle mye om samarbeid i motsetning til da vi gikk på skolen. Da handlet det mye mer om konkurranse. Slik er det ikke lenger. Nå handler det om å jobbe digitalt gjennom samarbeid

Jennie Ingelsson

Digitalt samarbeid

Det er et viktig spørsmål for de nordiske landene hvordan skole og undervisning skal utvikles slik at elever, studenter og lærere motiveres og gis ferdigheter for å fungere i fremtidens samfunn. Som en del av allmennutdannelsen skal barn, unge og voksne ikke bare forbruke medier og teknologi. De må også utvikle kompetanse til å tenke og skape med teknologi som en del av problemløsningen i hverdagen. Samtidig er det viktig å være både nysgjerrig og kritisk til digital teknologi.

Lærer ved Apelgårdskolan i Malmö Jennie Ingelsson mener prosjektet vil utvikle i eleven til å tilegne seg kunnskap på en annen måte enn man tidligere har gjort i skolen.

- Framtiden kommer til å handle mye om samarbeid i motsetning til da vi gikk på skolen. Da handlet det mye mer om konkurranse. Slik er det ikke lenger. Nå handler det om å jobbe digitalt gjennom samarbeid, forklarer Ingelsson.

Sammen blir vi bedre

Nordic Craft er det verktøyet de nordiske landene har valgt å bruke for å samarbeide om å bli førende på området. Under Nordic@Bett sto «Computationel thinking» i fokus.Gun Oker-Blom, direktør for det finske utdanningsdirektoratet og medlem av styringsgruppen for Nordic Craft er overbevist om at norden står best samlet. 

- Formålet med Nordic Craft er å støtte det nordiske samarbeidet. De nordiske landene ligner hverandre og digitaliseringsprosessen i samfunnet og skolen er jo de samme. Når vi så ser på de prosessen i de ulike nordiske landene så er det samme prosesser, men i litt ulik takt i forhold til arbeidet med våre læreplaner og utvikling av våre digitale strategier i undervisningen. Her kan vi støtte og lære av hverandre, sier Gun Oker-Blom.