Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Svensk.

Hälsovård och sjukvårdsförsäkring under studietiden på Åland

Hälsovård och sjukvårdsförsäkring under studietiden på Åland
I detta avsnitt hittar du information om studenthälsovården under studietiden på Åland samt en länk till FPA:s guide om rättigheterna till sjukledighet för studeranden.

Till skillnad från de övriga nordiska länderna bygger de studerandes sjukvårdsförsäkring på socialskyddslagstiftningen, inte studiestödslagstiftningen. På Åland betalas den bosättningsbaserade sjukdagpenningen till heltidsstuderande mellan 16–67 år förutsatt att den studerande på grund av sjukdom inte kan gå vidare i sina studier i den takt som krävs. Ofta anses den studerande slösa bort stödmånader i onödan vid sjukdom, och därför överför Fpa den studerande till att omfattas av sjukdagpenning vid sjukdomsfall som varar i över två månader. För att beviljas sjukdagpenning måste utbetalningen av det finska studiestödet dras in. En studerande har inte rätt att få studiedagpenning för den tid han/hon får sjukdagpenning enligt lagen om studiestöd.

Studerande som får studiebidrag från Sverige, Norge, Danmark och Island men som studerar i Finland får i allmänhet stöd via studiebidraget under sjukdomsperioden.

En person med finskt studiestöd som omfattas av socialskydd i ett annat nordiskt land kan under en sjukperiod få inkomstrelaterad sjukdagpenning baserad på arbete. Detta kräver att man tidigare har arbetat i landet i fråga. Mer information får du från Folkpensionsanstalten och de sociala myndigheterna i det land där du studerar.

Kontakta myndighet

Om du har frågor om studenthälsovården under studietiden på Åland, kan du kontakta FPA.

Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.