Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Svensk.

Inkomster vid sjukdom på Åland

Inkomster vid sjukdom på Åland
I det här avsnittet hittar du information om hur arbetstagares inkomster tryggas vid sjukdom. Om man blir sjuk kan man antingen få sjuklön av sin arbetsgivare eller sjukdagpenning från FPA.

Rätten till den sociala trygghet som handhas av FPA förutsatte tidigare att du arbetat i Finland minst 4 månader med en arbetstid på minst 18 timmar i veckan. Det här kravet slopades 1.4.2019. Läs mer om detta här:

På Åland gäller samma regler som i Finland. Du kan läsa om detta i avsnittet Sjukdagpenning i Finland

Kontakta myndighet

Om du har frågor om sjukdagpenning, kan du kontakta FPA

Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.