Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Svensk.

Gränsarbetare och Åland

Gränsarbetare
Här kan du läsa om de regler som gäller för dig som gränsarbetare, det vill säga att du bor i ett land och arbetar i ett annat. En gränsarbetare är en person som arbetar eller har arbetat i ett annat EU-/EES-land än det land där han eller hon är bosatt i.

Arbetslöshetsförsäkring för gränsarbetare

Gränsarbetare

Du betraktas som gränsarbetare om du dagligen arbetar i ett land men bor i ett annat och återvänder hem minst en gång i veckan. Gränsarbetare omfattas av arbetslöshetsförsäkring i det land de arbetar i.

Om du blir heltids- eller deltidsarbetslös eller arbetslös för en viss tid (permittering), måste du anmäla dig som arbetssökande i det land han eller hon arbetar i. Det är då arbetslöshetskassan i det land där du arbetar i som betalar ut arbetslöshetsersättning.

Om du blir helt arbetslös måste du anmäla dig som arbetslös arbetssökande i det land du bor i, och arbetslöshetskassan i det land du bor i eller en myndighet som betalar ut arbetslöshetsersättningen.

Oäkta gränsarbetare

Till skillnad från en ordinarie gränsarbetare återvänder du som gränsarbetare hem mer sällan än en gång i veckan. Som denna typ av gränsarbetare måste du ha arbetslöshetsförsäkring i det land du arbetar i.

Om du som oäkta gränsarbetare blir helt arbetslös har du rätt att välja om du vill anmäla dig som arbetslös arbetssökande i det land där du bor eller där du arbetar. Arbetslöshetsdagpenningen utbetalas av det land där du gjort anmälan.

Mer information om dagpenning i EES-länder får du från arbets- och näringsbyrån i din hemkommun samt på finska arbets- och näringsministeriets webbplats.

Beskattning av gränsarbetare

Socialförsäkring för gränsarbetare

Som gränsarbetare omfattas du av det sociala trygghetssystemet i det land du jobbar i, oavsett vilken medlemsstat du bor i. Gränsarbete ska anmälas till FPA. Läs mer om detta på FPA:s sida och på Nordisk eTax sidor om sociala förmåner från Finland/Åland eller från annat nordiskt land.

Mer information

Kontakta myndighet

Om du har frågor om beskattningen vid gränsöverskridande situationer, kan du kontakta Ålands skattebyrå

Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.