Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Svensk.

Kontrakt om Utvärdering av Volt, kultur- och språkprogrammet för barn och unga, Nordiska ministerrådet

29.04.19 | Støttemulighed
Uppgiften är att utvärdera Volt-programmet så att ett beslut om dess framtid kan tas av de nordiska kulturministrarna (MR-K).

Information

Støtte-kategori
Offentlig indkøb
Deadline
man, 27/05/2019 - 14:00
Lande
Åland Islands
Danmark
Færøerne (Føroyar)
Finland
Grønland
Norge
Sverige
Island

Volt är ett kultur- och språkprogram för barn och unga, som vill få fler ungdomar att bli nyfikna på varandras konst, kultur och språk. Dess målgrupp är personer upp till 25 år i Norden.

Programmet finansieras av MR-K och det administreras av Nordisk kulturkontakt: