Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Norwegian Bokmål.

Om Arbeidsutvalget under Nordisk Embetsmannskomité for miljø- og klimaspørsmål

Arbejdsudvalget (AU) understøtter arbeidet til Nordisk Embetsmanskomité for Miljø og Klima. Blant annet har Arbeidsutvalget primært ansvaret for å behandle sektorens prosjektsøknader.

Information om ansøgningsmateriale og retningslinjer for ansøgninger findes her: 

Ytterligere informasjon om søknadsfrister kan fås under NMR-sider om aktuelle støttemuligheder:

Ytterligere informasjon kan også fås fra Naja Egede Kristensen: