Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Svensk.

Om Nordsyn

Nordsyn är ett nordiskt samarbetsprojekt kring marknadskontroll och policy för ekodesign- och energimärkningskrav. Nordsyns huvudfunktion är att främja och stärka de nordiska myndigheterna i arbetet med ekodesign- och energimärkning, och därigenom även underlätta för de nordiska företagen och konsumenterna. Samarbetet sker både genom kontinuerlig kontakt samt gemensamma projekt. Nordsyn tar fram viktiga underlag som sedan framförs till EU-kommissionen för att säkerställa att ekodesign- och energimärkningskraven blir väl avvägda för de nordiska länderna – vilket är viktigt både för nordiska leverantörer, konsumenter och myndigheter. Nordsyn-gruppen har kontinuerligt Teams-avstämningar och mailkontakt, samt när lämpligt även fysiska möten.

Nordsyn 2022

Tre Nordsyn-projekt pågår, vilka förväntas avslutas under 2022:

 • Test och studie för elektriska rumsvärmare
 • Screening-test av lampor  
 • ”Nordcrawl4”. Projektet har tre delar som handlar om att utveckla det nordiska webb-crawling-verktyget Nordcrawl:
  • Anpassa det till den nya generationen energimärkning med A-G skalan som 2021 införts för tvätt, disk, kyla, TV, lampor (istället för A+++ - C).
  • Koppla Nordcrawl till energimärkningsdatabasen EPREL, för att kunna utvärdera dessa två mot varandra, tex upptäcka produkter som inte uppfyller kraven på registrering i EPREL (som är obligatorisk för alla produkter som omfattas av obligatorisk energimärkning).
  • Förbättra indelningen i produktkategorier vid crawlning.

Ytterligare tre projekt planeras startas upp under 2022:

 • informationsmaterial kring utfasningen av T8-lysrör
 • förbättrat informationsmaterial kring energimärkningsdatabasen EPREL
 • kontroll av efterlevnad av EPREL-krav.

Nordsyn 2020-2021

Under 2020-2021 har tre Nordsyn-projekt genomförts och avslutats med följande fyra publikationer: ​​​

 • Värmepumpsprojekt, Alternative test methods, declaration of capacity and test of heat pumps in multiple climates zones. Studien har givit viktig input till pågående översyn och revision av kraven på värmepumpar
 • Kran-test, Vattenarmaturstudie inklusive provningar av olika kranar enligt flera testmetoder, vilken givit viktig input till pågående arbete på kommissionen med att ta fram krav för kranar.
 • Effektberäkningar: Projektet hade två delar och gav två publikationer, den ena om effekter av ekodesign- och energimärkningsförordningarna i de nordiska länderna, den andra om effekten av marknadskontrollen av dessa. Rapporterna är viktiga underlag för fortsatt arbete och  prioriteringar vid de nordiska ländernas myndigheter.

Nordsyn 2018-2019

År 2018 fick Nordsyn status som arbetsgrupp. Under 2018 genomfördes två värmepumpsstudier om verkningsgrad och faktisk funktion i nordiskt klimat och resultaten har framförts till EU-kommissionen. Webb-verktyget Nordcrawl utvecklades och användarmöjligheterna förbättrades genom Nordcrawl2-projektet. Då den obligatoriska databasen EPREL infördes 2019 och myndigheterna fick många frågor om denna så har Nordsyn tagit fram en film, samt en allmän guide och en lampguide som hjälp till leverantörerna.

Tidigare Nordsynarbete

Nordsyn startades 2011, då med fokus på gemensamma tester av kylskåp och lampor. Detta följdes 2012 av att barriärer för nordiskt samarbete undersöktes och hanterades. Åren 2013-2015 genomfördes Nordsyn som ett program med en mängd olika projekt, bland annat den uppskattade effektstudien, SME-studien och en första värmepumpsstudie. Även ett 20-tal guider för teknisk dokumentation för olika produkter togs fram samt broschyrer som sammanfattar kraven på värmepumpar, pannor och varmvattenberedare, vilka hittas under publikationer. År 2016-2017 genomfördes projekt om fönster, professionell kyla, materialeffektivitet och värmepumpar, som dock inte lämpade sig för NMR-publikationer men ökade kunskapen på myndigheterna.