Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på norsk.

Kontrakt om kartlegging av strategier, tiltak og metoder og formidling av disse på området forebygging av negativ sosial kontroll og æresrelatert vold

25.10.19 | Støttemulighed
Forebyggelse av negativ sosial kontroll og bekjempelse av ærerelatert/hedersrelatert vold er utfordringer som det arbeides med i de nordiske land, men innretningen og størrelsen på satsingen er ulik.

Målet med oppdraget, som med dette settes ut på anbud, er å få et felles kunnskapsgrunnlag om innsatsen i de nordiske landene som utgangspunkt for å dele erfaringer og resultater, og utforske muligheter for videre samarbeid.

Information

Støtte-kategori
Offentlig indkøb
Deadline
fre, 22/11/2019 - 14:00
Relateret organisation
Lande
Åland Islands
Danmark
Finland
Færøerne (Føroyar)
Grønland
Island
Norge
Sverige
Kontakt