333. Daniel Riazat (Indlæg)

Information

Type
Indlæg
Talenummer
333
Person
Talerrolle
Nordisk Grønt Venstres talsperson
Dato

Herr president! Konservativa gruppen föreslår som sagt att vi ska se över, dra lärdomar av och eventuellt införa det som kallas New York-modellen. Man hänvisar till ett antal rapporter som har visat hur detta kan bekämpa brottsligheten och att modellen har gett fantastiska resultat i New York. Men vad är det för faktiska resultat man har sett i USA och New York under åren, och vilka metoder har använts i just denna New York-modell?

Det vi vet i dag och det forskningen bekräftar är att jämlika samhällen är samhällen där det begås färre brott. Jämlika samhällen är samhällen där färre individer använder droger. Jämlika samhällen är samhällen där mäns våld mot kvinnor är mindre. Att från högersidan konstant fokusera på metoderna för att bekämpa kriminalitet med hjälp av polisiära metoder menar vi är helt fel. Självklart måste rättsväsendet hänga med när det bildas nya metoder inom gängkriminaliteten och när vi ser mer brott, men att enbart fokusera på de rättsliga och polisiära åtgärderna är helt fel.

Den bästa lösningen vore i stället att satsa på ökad jämlikhet och se till att minska klyftorna i våra samhällen. Att som i New York sätta upp ljudsensorer för att bekämpa kriminaliteten – i andra länder gör man det för att bekämpa möss – är fel. Att som i USA i dag ha fler svarta män i fängelserna än på universiten är fel. Det är vad dessa förslag leder till, och därför menar vi att förslaget är helt fel.