355. Juhana Vartiainen (Indlæg)

Information

Speech type
Indlæg
Speech number
355
Speaker role
Den Konservative Gruppes talsperson
Date

Ärade president! Som professor Tjernström förklarar måste vi upphöra med förbränningen av fossila bränslen. Lösningen är förstås att binda marknadskrafterna, det vill säga hushållens och företagens eget agerande, till klimatarbetet. Som tur är har marknaden en otrolig förmåga att hitta nya lösningar om incitamenten finns. Vi beslutsfattare här ska skapa de incitamenten för företag och individer att ta fram dessa lösningar. Låt oss fortsätta satsa på forskning kring gröna teknologier och strama upp det europeiska ramverket för utsläppsprissättning.

Läget är inte heller kolmörkt. Produktionskostnaden av vind- och solproducerad elektricitet sjunker. Gradvis kommer fossilbränsleanvändningen då att sina, utan några direkta förbud, ransonering eller en mängd politiskt sexiga punktskatter på kött eller flyg. När företag och hushåll får välja minimeras välfärdsförlusterna förknippade med klimatpolitik. Och det är poängen: att föra en effektiv politik och inte maximera uppoffringarna. Det fina med marknaden är att vi må ha en klimatförnekare, Donald Trump i Vita huset, men han kan ingenting göra mot marknadskrafterna.

Lösningen består därför inte av mer protektionism eller ett ifrågasättande av marknadsekonomin. Vi måste i stället hitta de effektivaste sätten att minska CO2-utsläppen och inte klistra andra agendor på projektet. Man har hört krav om en allmän medborgarlön eller en kraftig omfördelning av inkomst och förmögenhet som en del av klimatpaketet. Det borde vara solklart att sådana auxiliära krav bara stjälper de effektivaste klimatåtgärderna. Tack president.