Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på norsk.

Strategier og metoder for implementering av sirkulær økonomi i byggevirksomheter i Norden - kartlegging av gode eksempler og hindringer.

21.11.19 | Støttemulighed
Prosjektet skal kartlegge gode eksempler på, og hindringer som bremser, implementering av strategier for sirkulær økonomi innen bygg- og renoveringsvirksomheter i Norden. Prosjektet har særskilt fokus på prosjektspesifikke metoder for implementering av strategier for ressurseffektivitet (inkl. klimanøytralitet), forebygging av avfall, gjenbruk og gjenvinning av materialer fra et sirkulært økonomiperspektiv, og metoder for dokumentasjon og klassifisering av byggemateriell og byggavfall.

Information

Støtte-kategori
Offentlig indkøb
Deadline
tor, 05/12/2019 - 12:00
Lande
Åland Islands
Danmark
Færøerne (Føroyar)
Finland
Grønland
Island
Norge
Sverige

Prosjektets formål, bakgrunn og oppdragsbeskrivelse er nærmere beskrevet i utlysningsteksten som er lagt ut på Doffin.no: